Insolvenční rejstřík - ISIR

Článek nás provede základním nastavením integrace Insolvenčního rejstříku s Evoliem.

Kateřina Albrechtová avatar
Autor: Kateřina Albrechtová
Aktualizováno před více než týdnem

Insolvenční rejstřík (ISIR) je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o subjektech, které v České republice procházejí insolvenčním řízením. Vede ho příslušný rejstříkový soud, kterým je krajský soud. Do Insolvenčního rejstříku se zapisují: fyzické osoby, podnikatelé, právnické osoby a nepodnikatelské subjekty.

Propojení Evolia s Insolvenčním rejstříkem přináší velmi praktickou a užitečnou funkci. Už při založení nového subjektu dojde ke kontrole v rejstříku a při pozitivní odezvě k okamžitému zobrazení štítku Insolvence. Evolio samozřejmě monitoruje i stávající subjekty.

Nastavení rejstříku

Službu si aktivujete v Nastavení→Přehled integrací→ISIR-Insolvenční rejstřík. Výše popsanou funkci je možné ještě dále rozšířit o oznámení. V případě, že subjekt už je nějakou dobu v Evoliu monitorován a proběhne změna stavu v rejstříku, dokáže Evolio vygenerovat úkol pověřené osobě. Tuto funkci je nutné nakonfigurovat.

Nejdříve vyberete uživatele, kterým se oznámení bude generovat. Může to být podle funkce Vyřizuje, Zodpovídá v případech, nebo zvolíte uživatele, bez ohledu na funkci. Evolio také nabízí vyhledávání podle data narození, to ale nemusí být úplně přesné, proto není ve výchozím nastavení zapnuté. Následně již v seznamu vyberete stavy řízení na které chcete být upozorněni.

STAVY ŘÍZENÍ INSOLVENCE

 1. Servisní záznam IR

 2. Před rozhodnutím o úpadku

 3. Vyřízená věc

 4. Prohlášený konkurs

 5. Povoleno oddlužení

 6. Pravomocně skončená věc

 7. V úpadku

 8. Odškrtnutá - skončená věc

 9. Povolena reorganizace

 10. Zrušeno vrchním soudem

 11. Postoupená věc

 12. Obživlá věc

 13. Mylný zápis do rejstříku

 14. Povoleno moratorium

 15. Prohlášený konkurs po zrušení VS

Vygenerované upozornění má podobu úkolu, který má v názvu uveden aktuální stav řízení. V textovém poli je převzat popis události z rejstříku.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dostali jste odpověď na svou otázku?