Aktivity zobrazují události pohledávky v časovém sledu, zaštiťují tedy veškerou činnost v ní prováděnou. To, že máte všechny prováděné důležité kroky na jednom místě, činí Evolio tak účinným nástrojem.


Aktivity naleznete mezi záložkami pohledávky. Číslo za názvem udává celkový počet aktivit. V tabulce s aktivitami je vždy uvedeno datum, typ a předmět události. Kolečko s číslem na pravé straně události označuje jejich spisové číslo. Naleznete zde příchozí, odchozí poštu společně s SMS a tel. hovory. Při kliknutí na danou aktivitu se zobrazí více podrobností.


Zajímavou možností jsou úkony. Ty mohou být využity k zápisu a vykazování práce uživatele, odeslání pošty anebo jen k záznamu nějaké skutečnosti.


Image Placeholder

Vyhledání aktivity

Jednotlivé aktivity lze následně najít pomocí pole Vyhledávání, do kterého stačí zadat jedno slovo jak z předmětu události, tak Výsledku nebo Poznámky u úkonů. Slovo nemusí být celé, vyhledání proběhne už při zadání tří znaků.


Vyhledávání je také možné pomocí tagů, které rozdělují aktivity do několika hlavních kategorií dle typu. Aktivní tagy, podle kterých probíhá vyhledávání jsou zobrazeny v levé části pole vyhledávání.

Při výběru tagu který odkazuje na komunikaci, se může zobrazit také Úkon, a to protože je adresát vyrozuměn o úkonu tímto druhem komunikace.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?