Manažer vyúčtování

Manažer vyúčtování zobrazuje přehledně celkovou agendu týkající se vyúčtování Vaší firmy.

Kateřina Albrechtová avatar
Autor: Kateřina Albrechtová
Aktualizováno před více než týdnem

Manažera naleznete v hlavním menu pod zkráceným názvem Vyúčtování.

Přehled

Karta Přehledu se zobrazí ihned po najetí do Manažera Vyúčtování. Naleznete zde souhrn celkové účtované práce i hodin a prognózu na následující měsíc pro celou firmu. Níže je výpis dnů a počtu hodin vykázané práce všech uživatelů. Jednotlivé pracovní bloky jsou zobrazeny barevně podle množství hodin. Světle zelené jsou bloky s vykázanou prací do ⁠4 hodin, tmavší zelenou barvou jsou vyznačeny bloky 4–⁠8 h, oranžové bloky 8–⁠12 h a červené + 12 hodin. Ve sloupci vpravo vidíte celkový počet vykázaných hodin za měsíc.

Přehled můžete filtrovat podle Klienta, Stavu, Druhu, Měny nebo Dodavatele a dále zvolit týdenní nebo měsíční zobrazení. Při kliknutí na počet hodit zobrazíte seznam vykázané práce.

Report produktivity uživatele

Při kliknutí na odkaz pod jménem uživatele nahlédnete na jeho podrobný report produktivity.

Uvidíte zde přehledně v tabulkách účtovaný čas, fakturovanou práci, stav vykazování, počet vyúčtovaných hodin a hodin k vyúčtování nebo i množství účtovatelné práce za den.

Pokud ještě potřebujete před vyúčtováním provést změny v nastavení, můžete využít tlačítka v pravém horním rohu, které Vás rychle přesune do nastavení Vykazování a fakturace.

Nevyúčtovaná práce

Zde je vidět práce, kterou jste zatím nezařadili do vyúčtování. Každý řádek v tabulce znázorňuje klienta, resp. u pohledávek věřitele. Za jménem je šedé kolečko s číslem, to je počet spisů ve kterých se vyskytuje na této pozici. Pokud tedy bude subjekt jednou veden jako protistrana a u dvou spisů jej budete zastupovat, tedy bude Váš klient, vyobrazí se v manažeru číslo 2. Zbytek řádku zabírají součty vykázaných částek za všechny případy.

Při kliknutí na jméno subjektu se zobrazí nové menu s názvy spisů, se kterými je spojen. U každého případu jsou nyní rozděleny částky z celkového součtu a procentuální využití celkového rozpočtu. Pro vyúčtování více spisů (na klienta) stačí kliknout na tlačítko Vyúčtovat. Jako výchozí se vždy označí všechny spisy, které vidíte. Pokud chcete vyúčtovat pouze jeden spis, tak nejdříve u ostatních zrušte oranžovou fajfku kliknutím na ni.

Práci lze samozřejmě také filtrovat vlevo nad tabulkou. Pro změnu časového období kliknete na okýnko s kalendářem. Dále můžete filtrovat kliknutím na + Přidat filtr, a to podle typu, druhu, frekvence vyúčtování, paušálu, zodpovídajícího subjektu, provádějícího subjektu nebo dodavatele. V poslední řadě lze zobrazit nevyúčtovanou práci s/bez DPH na pravé straně nad tabulkou.

Paušály

Na druhé záložce Paušály, naleznete přehled veškerých paušálů na klienta i na spis. Paušál zde můžete vytvořit a zároveň provést jejich generování za měsíc. Více o paušálech se dozvíte v článku Jak se pracuje s paušály.

Vystavená vyúčtování

Hledat všechna vyúčtování v různých spisech není moc efektivní, proto se stačí překliknout na čtvrtou záložku Vystavená vyúčtování. V tabulce vidíte nejdůležitější informace o každém vyúčtování, detail vyúčtování otevřete kliknutím na řádek. Máte tady také přímý odkaz na fakturu spárovanou s vyúčtováním. Pokud je vyúčtování označeno jako Schváleno, zobrazují se na začátku jeho řádku oranžová fajfka v kolečku.

Vyúčtování nad tabulkou můžete filtrovat podle libovolného data, dodavatele, měny, klienta nebo i podle štítku klienta. Zůstanete tak v obraze, co a kdy účtujete. V samotné tabulce můžete seřadit data podle jakéhokoliv sloupce a také můžete pod třemi tečkami využít filtrování Upravit sloupce a odkrýt nebo skrýt vyhledávací lištu.

V pravé části nad tabulkou je tlačítko Export do Excelu. S jeho pomocí si vyexportujete data do excelové tabulky. Funkce exportu je chytrá, takže si pamatuje, co jste vyfiltrovali a bude exportovat pouze tyto řádky.

Dole pod tabulkou je celková Suma spisů za jednotlivé měny v částkách s DPH a bez DPH.

Vystavené faktury a doklady

V poslední záložce vidíte všechny vystavené faktury. V tabulce jsou uvedeny základní informace, jako je jejich číslo, datum vystavení, částka a splatnost.

Nabídka filtrování u faktur je skoro stejná jako u Vystavených vyúčtování. Navíc máte k dispozici záložky v tabulce, které dělí faktury podle výše splacené částky a data po splatnosti.

V pravé části nad tabulkou máte možnost vytvořit fakturu, která nebude mít vazby na žádný spis. Máte zde na výběr z několika možností druhů dokladů, a to Faktury, Zálohové faktury, Dobropisu a Daňového dokladu.

K dispozici máte také export do Excelu a formátu XML pro účetnictví Pohoda úpravu tabulky, která funguje na stejném principu jako ve Vystavených vyúčtování (viz výše).

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dostali jste odpověď na svou otázku?