InfoSoud umožňuje účastníkům řízení sledovat online stav soudních jednání probíhajících u všech soudů v republice. Tato služba je poskytována státem. Naleznete ji v Evoliu u každého případu, na záložce Přehled pod tlačítkem Přidat značku. Jejich evidence je důležitá a výhodná, protože značky jsou pak používány pro vyhledávání a přiřazování pošty v Evoliu.


První část článku se zaměřuje na provázání značky se spisem, v druhé části se dozvíte, jak si nastavit propojení s InfoSoudem a generování úkolů.


Provázání značky s InfoSoudem

Po zadání značky musíte přidat subjekt (soud) a následně kliknout na tlačítko Infosoud, čímž spustíte vyhledávání. V případě úspěšného dohledání se zapne přepínač Nalezeno v InfoSoudu a vy už jen značku vytvoříte. Nepovinným políčkem je Druh, ten slouží pro Vaši lepší orientaci v typu jednání.

Po přidání značky se vytvoří také úkol s poslední událostí pro vybrané uživatele a instituce se připíše do subjektu, viz níže.

Pokud se nepodařilo dohledat jednací číslo napoprvé, mohlo se stát, že byl zadán neplatný znak, otevře se proto nové okno, pro oddělený zápis parametrů.


Vytvoření propojení se Vám zobrazí ve spise. Na rozdíl od obyčejné značky obsahuje tato žlutý puntík. Když na značku najedete kurzorem myši, zobrazí se bublina, ve které vidíte poslední událost v řízení a také datum této změny. Kliknutím na značku se otevře nová záložka v prohlížeči s oficiální stránkou InfoSoudu.


Dokud je puntík zbarven žlutě, znamená to že dochází pravidelně k lustraci v rejstříku a změny Vám budou oznamovány skrze úkoly, pokud je máte nastaveny. Ve chvíli, kdy se změní stav na Skončení věci, tedy že administrativní pracovnice soudu vyznačí odškrtnutí věci v systému, ikona InfoSoudu změní barvu na šedou. Od této chvíle se již neprovádí kontrola rejstříku, protože nenastane již žádná změna.


Image Placeholder

Druh značky je možné kdykoliv editovat kliknutím na symbol tužky v pravém horním rohu. Pokud je potřeba upravit číslo značky, je nutné značku smazat a znovu vytvořit.

Nastavení InfoSoudu

Službu si aktivujete v Nastavení→Integrace→InfoSoud. Výše popsanou funkci je možné ještě dále rozšířit o oznámení. V případě, že u značky proběhne změna v rejstříku, dokáže Evolio vygenerovat úkol pověřené osobě. Tuto funkci je nutné nakonfigurovat.


Image Placeholder

Vyberete uživatele, kterým se oznámení bude generovat. Může to být podle funkce Vyřizuje, Zodpovídá v případech, nebo zvolíte uživatele, bez ohledu na funkci. Evolio Vás bude upozorňovat na všechny události.


Vygenerované upozornění má podobu úkolu, který má v názvu uvedenu aktuální událost. V textovém poli je převzat popis události z rejstříku.


V případě, že již nechcete tuto funkci používat, stačí kliknou v nastavení na tlačítko v levém dolním rohu formuláře Deaktivovat.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?