Nejzajímavější změny můžete vidět v samostatném článku.
Evolio je neustále aktualizováno o nové funkce, opravy chyb a úpravy. Zde je úplný seznam těchto informací. V případě nejasností se obraťte na články zveřejněny na těchto stránkách.

Vylepšení:

 • Funkce Manažera vyúčtování
 • Tracking zásilky poslanou přes hybridní poštu
 • Upravený výkaz práce přidán do horní lišty
 • Přidán editovatelný Podpis v emailu pro uživatele
 • Samostatné nastavení emailů, datovek a hybridní pošty a jejich přesun mezi vlastníky
 • Zobrazení stavů pošty v seznamu úkonů
 • Přidány štítky také k subjektům
 • Kategorizovány uživatelské role v nastavení
 • Stahování datových zpráv pro jednotlivé účty a časová doba stahování datových schránek
 • Oprávnění pro příjem a odesílání datových zpráv, volba o vyřazení z odesílání a zadat pro odesílání jiný účet
 • Při generování dokumentu umožněna změna názvu
 • Odesílání emailů i na nespárované účty s případy
 • Do přehledu spisů, pohledávek a subjektů přibyla Možnost filtrace
 • Změna významu čísel v nabídce podatelny
 • Hromadné operace s dokumenty
 • Formuláře pro konfiguraci tiskových parametru
 • Možnost odstranění poštovního účtu / datové schránky / emailu / hybridní pošty
 • Customizace záložek u spisů/pohledávek
 • Propisování Jména a Příjmení kontaktní osoby do pošty při jejím zakládání
 • Zapojení služby Inline Manual
 • Editace názvu nesystémových kategorií úkonů
 • Upozorňování na osoby v insolvenčním řízení skrze úkoly
 • Nový finanční typ: Zákonný úrok z prodlení a Kapitalizovaná smluvní pokuta
 • Vytvořena SP srv.IRStoreJsonSP v Insolvenčním rejstříku se vstupním parametrem data nvarhcar(max)
 • Upravena tabulka NastaveniZakaznika, pro nový formulář
 • Nový sloupeček Osloveni v tabulce PostaOdchozi, využíván v úkonech
 • Nasazeno CallCentrum pro přehrávání MP3
 • Rozšířena karta zaměstnance o den nástupu a den ukončení zkušební doby
 • Nový detail emailu s informacemi, kdo tento záznam založil a upravil
 • Upozornění na neaktivní vlastníky poštovních účtů a poštovní účty
 • Automatické označení adresy jako Trvalá, Doručovací, při zadávání nového subjektu
 • U InfoBip přidáno do nastavení pole s jménem odesílatele
 • Rozšíření sekce K vyřízení v podatelně
 • Rozšíření počtu hodinových sazeb na dvě

Opravy:

 • Samovolné vytvoření nežádoucích kopií dokumentů
 • Importní modul zrušena povinnost uvést klienta
 • Vizualizace notifikačních ikon různých stavů pošty
 • Chyby hromadných operací v podatelně
 • Opožděné notifikování hovorů v AsteriskMonitoru
 • Vyplnění odesílatele a adresáta při odpovědi na email
 • Skrývání tlačítka Zobrazit všechny subjekty dle práv
 • Zobrazování příloh pošty přímo v textu
 • Upraveno okno pro poznámku na přehledu
 • Počty položek v souhrnném zobrazení
 • Doplněna validace polí na formulář při založení subjektu
 • Špatný formát češtiny v úkonech s Infosoudem
 • Upravena vizuální stránka tabulky s vyúčtováním
 • Filtrování pošty nyní dle uživatele
 • Zobrazování data u úkolů v časové ose
 • Úpravy chybových hlášek
 • Špatný typ souboru ve staženém emailu
 • Vyhledávání v podatelně probíhá v textu emailu a v předmětu emailu.
 • Přijatý hovor zapisován jako Hovor OUT
 • Odstraněna nadbytečná mezera v parametrech dokumentů
 • Úprava menu Přidat spis
 • "Aktivní" a "Ukončeno" změněno na systémové stavy spisů
 • Vyhledávání v Dokumentech
 • Smazán autoinkrement u priorit úkolů
 • Řazení dialogů podle abecedy
 • Odesílání emailu na více emailových adres
 • Optimalizováno načítání dat v podatelně
 • Chybné přiřazení k subjektu v úkolech
 • Generování dokumentů přes Eservice přidán parametr IdSubjekt

Update:

 • AsteriskMonitor

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?