Nejzajímavější změny můžete vidět v samostatném článku.
Evolio je neustále aktualizováno o nové funkce, opravy chyb a úpravy. Zde je úplný seznam těchto informací. V případě nejasností se obraťte na články zveřejněny na těchto stránkách.

Vylepšení:

 • Funkce Manažera vyúčtování

 • Tracking zásilky poslanou přes hybridní poštu

 • Upravený výkaz práce přidán do horní lišty

 • Přidán editovatelný Podpis v emailu pro uživatele

 • Samostatné nastavení emailů, datovek a hybridní pošty a jejich přesun mezi vlastníky

 • Zobrazení stavů pošty v seznamu úkonů

 • Přidány štítky také k subjektům

 • Kategorizovány uživatelské role v nastavení

 • Stahování datových zpráv pro jednotlivé účty a časová doba stahování datových schránek

 • Oprávnění pro příjem a odesílání datových zpráv, volba o vyřazení z odesílání a zadat pro odesílání jiný účet

 • Při generování dokumentu umožněna změna názvu

 • Odesílání emailů i na nespárované účty s případy

 • Do přehledu spisů, pohledávek a subjektů přibyla Možnost filtrace

 • Změna významu čísel v nabídce podatelny

 • Hromadné operace s dokumenty

 • Formuláře pro konfiguraci tiskových parametru

 • Možnost odstranění poštovního účtu / datové schránky / emailu / hybridní pošty

 • Customizace záložek u spisů/pohledávek

 • Propisování Jména a Příjmení kontaktní osoby do pošty při jejím zakládání

 • Zapojení služby Inline Manual

 • Editace názvu nesystémových kategorií úkonů

 • Upozorňování na osoby v insolvenčním řízení skrze úkoly

 • Nový finanční typ: Zákonný úrok z prodlení a Kapitalizovaná smluvní pokuta

 • Vytvořena SP srv.IRStoreJsonSP v Insolvenčním rejstříku se vstupním parametrem data nvarhcar(max)

 • Upravena tabulka NastaveniZakaznika, pro nový formulář

 • Nový sloupeček Osloveni v tabulce PostaOdchozi, využíván v úkonech

 • Nasazeno CallCentrum pro přehrávání MP3

 • Rozšířena karta zaměstnance o den nástupu a den ukončení zkušební doby

 • Nový detail emailu s informacemi, kdo tento záznam založil a upravil

 • Upozornění na neaktivní vlastníky poštovních účtů a poštovní účty

 • Automatické označení adresy jako Trvalá, Doručovací, při zadávání nového subjektu

 • U InfoBip přidáno do nastavení pole s jménem odesílatele

 • Rozšíření sekce K vyřízení v podatelně

 • Rozšíření počtu hodinových sazeb na dvě

Opravy:

 • Samovolné vytvoření nežádoucích kopií dokumentů

 • Importní modul zrušena povinnost uvést klienta

 • Vizualizace notifikačních ikon různých stavů pošty

 • Chyby hromadných operací v podatelně

 • Opožděné notifikování hovorů v AsteriskMonitoru

 • Vyplnění odesílatele a adresáta při odpovědi na email

 • Skrývání tlačítka Zobrazit všechny subjekty dle práv

 • Zobrazování příloh pošty přímo v textu

 • Upraveno okno pro poznámku na přehledu

 • Počty položek v souhrnném zobrazení

 • Doplněna validace polí na formulář při založení subjektu

 • Špatný formát češtiny v úkonech s Infosoudem

 • Upravena vizuální stránka tabulky s vyúčtováním

 • Filtrování pošty nyní dle uživatele

 • Zobrazování data u úkolů v časové ose

 • Úpravy chybových hlášek

 • Špatný typ souboru ve staženém emailu

 • Vyhledávání v podatelně probíhá v textu emailu a v předmětu emailu.

 • Přijatý hovor zapisován jako Hovor OUT

 • Odstraněna nadbytečná mezera v parametrech dokumentů

 • Úprava menu Přidat spis

 • "Aktivní" a "Ukončeno" změněno na systémové stavy spisů

 • Vyhledávání v Dokumentech

 • Smazán autoinkrement u priorit úkolů

 • Řazení dialogů podle abecedy

 • Odesílání emailu na více emailových adres

 • Optimalizováno načítání dat v podatelně

 • Chybné přiřazení k subjektu v úkolech

 • Generování dokumentů přes Eservice přidán parametr IdSubjekt

Update:

 • AsteriskMonitor

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?