Vytvořit záznam o hovoru - Uživatelé nemohou zaznamenávat hovory


TV Dashboard - Nezobrazí se Dashboard uživatelů


Zobrazení záznamu hovoru - Uživatel nezobrazí detaily telefonátu

Našli jste odpověď?