Integrace s Centrální evidencí exekucí
Kateřina Albrechtová avatar
Autor: Kateřina Albrechtová
Aktualizováno před více než týdnem

Centrální evidence exekucí (dále jen CEE) je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky. Soudní exekutoři do CEE zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekuce a údaje z pravomocných usnesení o nařízení exekuce, případně z pravomocných usnesení o zastavení a odkladu exekuce a další právními předpisy stanovené údaje.


Aktivace evidence

Před prvním použitím musíte tuto integraci spustit, a to v Nastavení→Integrace→Centrální evidence exekucí. Aktivace služby nic nestojí!


Provedení lustrace

Poté už můžete u všech subjektů s rodným číslem, IČ nebo kombinací data narození s celým jménem pod tlačítkem Info→Centrální Evidence Exekucí vyhledávat informace.


POZOR: Každý lustrovaný subjekt musí mít alespoň jeden aktivní případ, kvůli generování úkonu. Lustrace prováděna u subjektů bez vazby na případ skončí chybou!


Výsledkem lustrace je soupis všech vedených exekucí. Evolio otevře nové okno, ve kterém máte základní informace o exekuci.

To ale není všechno, Evolio zároveň založí úkon, který obsahuje celkový počet exekucí a soubor s celým výsledkem lustrace, ten můžete ihned odeslat např. věřiteli.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dostali jste odpověď na svou otázku?