V tomto panelu vidíte ve stromečkové struktuře, které subjekty se daného spisu účastní a jejich role v případu.

U advokátního spisu, obchodního případu a obecné agendy je panel zobrazován vždy v prostřední části karty Přehled.


U pohledávek a úvěrů je panel volitelný, jde zviditelnit a kdykoliv zase schovat.

Přidání subjektu

Subjekty dělíme na hlavní typy a podřízené subjekty. Pokud potřebujete vlastní typy subjektů je možné je přidat do číselníku, jak na to se dozvíte na konci článku. Subjekt hlavního (nadřízeného) typu přidáte v panelu šedým křížkem vpravo nahoře.

Zobrazí se formulář, ve kterém vyberete kategorii subjektu. A následně naleznete daný subjekt v databázi. Vyhledávání obsahuje našeptávač, který po vyplnění několika znaků vyhledá subjekty s těmito znaky ve jméně. Pokud subjekt není v databázi, je potřeba jej založit pomocí tlačítka Vytvořit nový subjekt. Jména mohou také podléhat GDPR, pokud došlo k anonymizaci osobních údajů, je zobrazena pouze zkratka ***GDPR*** .

Po zavedení do případu a kliknutí na jméno subjektu se zobrazí jeho kontakty a další možnosti. Pokud chcete přejít na kartu subjektu, stačí kliknout na jméno subjektu.

Pokud je u subjektu uveden jakýkoliv kontakt, lze kliknutím na něj rovnou vytvořit nový email nebo odeslat datovou zprávu.

Image Placeholder

Podřízené subjekty

Podřízené subjekty poslouží v případě, že je zde subjekt, který nepatří mezi hlavní subjekty, ale zároveň k nim má určitý vztah. Ten je zobrazen za jménem menším písmem a světlejší barvou, např. právní zástupce, obecný zmocněnce, opatrovník apod.

Přidat podřízený subjekt jde jedině skrze subjekt, ke kterému bude mít vazbu, pomocí Přidat podřízený subjekt. Výběr subjektu probíhá stejně jako u hlavních typů.

Podřízené subjekty lze přidat k jakémukoliv subjektu, tedy i podřízený subjekt může mít vůči sobě další podřízený subjekt.

Image Placeholder

Insolvence

Je možné že se Vám ve spise u jakéhokoliv subjektu zobrazí oranžový trojúhelník. Tento znak symbolizuje, že daný subjekt je v insolvenci.

Subjektů můžete mít nepřeberné množství. Víte jak přidat další typy subjektů?

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?