Aktivity zobrazují události spisu v časovém sledu, zaštiťují tedy veškerou činnost prováděnou ve spise. To že máte všechny prováděné důležité kroky na jednom místě, činí Evolio tak účinným nástrojem.

Záložku Aktivity naleznete v záhlaví spisu. Číslo v záložce udává celkový počet aktivit. V tabulce s aktivitami je vždy uvedeno datum, typ a předmět události. Kolečko s číslem na pravé straně události označuje jejich spisové číslo. Naleznete zde příchozí a odchozí poštu společně s úkony. Ty mohou být spisové nebo nespisové a dále speciálně slouží k vykazování práce uživatele. Při kliknutí na danou událost se zobrazí více podrobností.

Před založením prvního úkonu doporučujeme, pro co nejlepší využití funkcí Evolia, nastavit své vlastní úkony, které budete používat nejčastěji. Pomocí Nastavení úkonů v horní části Aktivit. Poradíme Vám také jak začít s úkony pracovat.

Další užitečné nastavení je pro pracování došlé pošty, díky kterému přeměníte došlou poštu na úkony a ušetříte další kupu času!

Doplňující informace události

Když má aktivita k sobě přiložené soubory, uvidíte za názvem události ikonu spony s počtem dokumentů.

Úkony mohou sloužit také pro odesílání pošty. Po přidání adresátů uvidíte jejich počet a zároveň obecný stav, ve kterém se pošta nachází. Stavy jsou viditelné u datové zprávy,která zatím nebyla odeslána a při odeslání listinné pošty jen u typu doporučeně a dodejka.

Pro detailní popis zásilky, kliknete na úkon a vedle jména adresáta v bublině najdete všechny informace.

Zůstaneme ještě v úkonu. Do pole Výsledek a Popis/Poznámka uživatel zapisuje další důležité informace. Tyto informace jsou čitelné ze záložky Aktivity.

Vyhledání aktivity

Jednotlivé aktivity lze následně najít pomocí pole Vyhledávání, do kterého stačí zadat jedno slovo jak z předmětu události, tak Výsledku nebo Poznámky u úkonů. Slovo nemusí být celé, vyhledání proběhne už při zadání tří znaků. Vyhledávání je také možné pomocí tagů, které rozdělují aktivity do několika hlavních kategorií dle typu. Aktivní tagy, podle kterých probíhá vyhledávání jsou zobrazeny v levé části pole vyhledávání.

Při výběru tagu který odkazuje na komunikaci, se může zobrazit také tag Úkon, a to protože je adresát vyrozuměn o úkonu právě tímto komunikačním kanálem.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?