Na základě smlouvy s Českou poštou umožňujeme generovat a zasílat Vaši poštu pomocí služby PostServis, tzv. Hybridní poštu.

Výhodou je, že nemusíte nic tisknout a docházet na poštu. Služba Vám umožní zaslat dopisy elegantně a efektivně.


Z naší strany jde o transparentní službu. Fakturujeme Vám velkoobchodní cenu, kterou máme dohodnutou s Českou poštou, díky velkému objemu odeslaných zásilek.

Za naši službu si účtujeme poplatek – navýšení o 10%.


Za co vy, jako zákazník, platíte?

Za provoz infrastruktury potřebné pro komunikaci s hybridní poštou.


Jedná se o komplexní službu zahrnující řadu úkonů v průběhu životního cyklu zásilky:
- Zabezpečené předání hybridní pošty přes API na Postservis
- Získání referenčního čísla
- Stažení podacího lístku
- Monitorování stavu pošty a s tím související změny dat v Evoliu

Ukážeme si na jednoduchém příkladu jak to tedy v praxi funguje: Odeslali jste poštu v hodnotě 9000 Kč. Tuto cenu my uhradíme PostServisu. K ní si žádnou marži nepřidáváme. Na faktuře, kterou obdržíte bude částka 9900 Kč. Tu tvoří základní částka 9000 Kč navýšená o 10%, což je výše, která je stanovena v obchodních podmínkách.


Alternativou je zřízení vlastního účtu u České Pošty na stránce PostServisu (https://www.postservis.cz/).
Poštovné v takovém případě hradíte sami přímo České Poště. Poté bychom Vám účtovali jen výše uvedených 10% za naší službu.

Našli jste odpověď?