Přinášíme Vám opět kompletní výčet změn v aktuální verzi Evolia. Nejvýznamnější změny s krátký popisem využití si můžete přečíst na našem blogu.


Vylepšení

 • Uživatele je nyní možné zahrnovat do vytvořených skupin např. podle oddělení firmy
 • Zobrazení uživatelů s funkcí Vyřizuje, Zodpovídá v přehledu spisu je teď k vidění v horní liště, kde je možné je také upravovat
 • Přidána integrace Azure search, která umožňuje vyhledávání v textu dokumentů
 • Došlo k přejmenování záložky Události na Aktivity
 • Tag u subjektů s insolvencí nyní přesměruje uživatele přímo do rejstříku ISIR
 • Umožněno nahrávání obrázků do podpisu emailu
 • Příchozí datové zprávy se párují se spisem dle uvedené spisové značky
 • V podatelně, sekce k vyřízení, přibyly filtry a byly změněny některé grafické prvky
 • Jde přeposlat odeslaný email přímo ze spisu
 • V úkolech spisu byly odstraněny sloupce Spis a Klient, Úkol řeší se přejmenovalo na Komu. Příliš dlouhý název je zkracován
 • U pohledávek je možné nyní zobrazit panel Subjekty ve spise
 • Pro číslování spisových událostí byl v nastavení vytvořen samostatný sloupec, není již tedy nutné číslo zadávat do názvu
 • Datová zpráva v úkonu dostala nový design
 • Nový návrh číselníků můžete nalézt např. u výběru uživatele k zpracování úkolu
 • V horní liště podatelny, část s neodeslanou poštou, byla upravena jako tlačítka odkazující do pošty K odeslání
 • Úkoly na přehledu spisu se nyní řadí dle termínu splnění od nejstaršího, až po termíny v budoucnu
 • Některé číselníky je nyní možné editovat přímo v jejich nabídce, např. priority úkolů, stavy spisů, umístění, druh příchozí pošty
 • Z formuláře u nové pohledávky byla odstraněna část Odměna
 • Strom subjektů ve spise nyní změnil barvu u položky Klient na modrou
 • Upraveno nastavení SMS pro Promotexter, Api adresu nahradilo jméno odesílatele
 • V základním formuláři pro úpravu spisu došlo k úpravě číselníku Umístění, tak aby zobrazoval pouze související typy
 • Tiskové parametry je možné kopírovat přímo ze seznamu všech parametrů a byla rozšířena povinná pole u parametrů


Opravy

 • Při zadávání adresy u subjektů se ČP a ČO nerozdělilo se do správných kolonek
 • Opraveno nefunkční přikládání obrázku nastaveného v šablonách emailu
 • Zabráněno měnit názvy tiskových parametrů v nastavení, z důvodu následně vyvolané chyby v databázi
 • Omezen přístup do nastavení při zadání URL uživatelem bez příslušných práv
 • Nabídka s tagy u vyhledávání ve spise byla aktualizována
 • Nefungovala editace hlavní číselné řady pro produkt
 • Došlo k doladění některých uživatelských práv vzhledem k přidání nových funkcí
 • Při přeposílání emailu se nedoplnil odchozí účet
 • Nově přidané úkoly se nezobrazovaly ihned v seznamu všech úkolů
 • Změna stavu spisu se v Timeline projevila až po aktualizaci stránky
 • Aktualizován odkaz na obnovu hesla u přihlášení do Evolia
 • Příliš dlouhé názvy stavů spisů překrývaly sloupec Věc v seznamu advokátních spisů, pohledávek
 • Detail podřízených subjektů ve spise při přílišné délce nezobrazoval všechny informace
 • Specifické nastavení rolí způsobovalo špatné zobrazení panelů na nástěnce
 • Z datových zpráv je možné odstranit přílohy při přiřazení do spisu
 • Při pokusu o přidání hovoru nebyl nezobrazován subjekt ze spisu
 • Email uložený jako koncept a poté otevřený z Timeline z duplikoval adresáta
 • V nastavení úkonů se objevovaly nesrozumitelné řetězce textu
 • Změněn špatný formát čísla u dluhu v seznamu pohledávek
 • Označení pošty jako vyřízené nefungovalo přímo ze seznamu podatelny
 • Docházelo ke skrytí veškeré pošty v aktuální části podatelny, pokud jste předtím zobrazili veškerou poštu v jiné sekci
 • Odstraněn překlep v chybovém hlášení
 • Přejmenování Šablon dokumentů, nahrazeno slovem Vzory
 • Z části Odeslaná pošta v podatelně nebylo možné provádět funkce Přijmout a odeslat
 • Při stahování e-mailu do podatelny ohlašoval chybu i správně nastavený účet
 • Zobrazoval se titulek poslední zobrazené stránky v záložce prohlížeče namísto Banka
 • První přihlášení do Evolia spustilo jazykovou verzi EN. Ve výchozím stavu je nyní nastavena čeština
 • Při anonymizaci a psuedomynizaci subjektu přímo ve spise nedocházelo ihned k změně v panelu se subjekty

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?