V Evoliu máte na výběr tři typy subjektů: Fyzickou osobu, Fyzickou podnikatelskou osobu a Právnickou osobu. Ve chvíli, kdy zjistíte, že typ ve kterém je osoba právě teď vedena, už není ten správný, např. klient se rozhodl podnikat na své jméno, není problém změnit její typ.

Otevřete nejdříve editaci subjektu pomocí modrého tlačítka s ozubeným kolečkem pro úpravu údajů. Ve spodní liště otevřeného okna s detaily spisu je Změnit typ.

Vyberete nový typ na který se má subjekt převést. Evolio převede také všechny informace které jsou u osoby uloženy a jsou pro subjekt validní, ostatní budou smazány (při změně fyzické osoby na firmu se odstraní RČ a datum narození). To také musíte potvrdit, před samotným převodem!


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?