Tyto práva omezují viditelnost jednotlivých částí Evolia v levém menu.


Po aktivaci/odebrání práva je potřeba provést refresh stránky v prohlížeči, aby se změna projevila v Evoliu. Všechna tato práva fungují na stejném principu, proto popíšeme jen jedno z nich


Advokátní spisy (menu) - umožňuje vidět v hlavním menu oddíl Advokátní spisy.


Uživatel nebude mít přístup do sekce s přehledem všech spisů. V případě že mu zůstal např. na Nástěnce nějaký úkol z doby kdy právo ještě měl, neuvidí podrobnosti jen náhled. Zároveň spisy nepůjdou dohledat přes vyhledávání v horní liště.


Image Placeholder

Takto dokážete pracovat i s ostatními právy pro sekce Evolia:


Autodialer (menu)


Banka (menu)


Call centrum (menu)


Přehledy (menu)


Obecná agenda (menu)


Obchodní případy (menu)


Pošta (menu)


Manažer vyúčtování (menu)


Pohledávky (menu)


Subjekty (menu)


Úkoly (menu)


Úvěry (menu)


Nastavení (menu)


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?