V Evoliu můžete používat také Dobropisy a Daňové doklady. Díky tomu je pokryta běžná účetní agenda, kterou advokátní kanceláře potřebují pro svou praxi.

Vytvoření dokladů

Vytvoření dobropisu a daňových dokladů se provádí ve spise stejně jako u faktur na záložce Vykazování→Faktura/doklad.

Image Placeholder

Dobropis

Je opravný daňový doklad, kterým dodavatel snižuje nebo úplně nuluje již dříve vyúčtovanou pohledávku vůči odběrateli. Třeba z důvodu reklamace. Jednoduše řečeno je dobropis „záporná faktura“, protože se jím snižuje (nebo nuluje) již dříve vystavená faktura.

Dobropis můžete vystavit samostatně nebo přímo z faktury, kde se automaticky převezme a odečte výše z tohoto dokladu. Další vlastnosti dokladu si upravíte podle sebe.

Image Placeholder

Daňový doklad

Když jste plátcem DPH, ale není faktura přesně ten doklad který potřebujete, využijte Daňový doklad. Má všechny náležitosti stanovené § 26-35 zákona o DPH.

Image Placeholder

2 tipy pro zlepšení práce

Oba doklady mají odlišnou číselnou řadu, kterou můžete dále měnit (změnou variabilního symbolu), tak aby Vám v účetnictví nevznikly zmatky.

Dále je důležité říci, že číslo je vázané na dodavatele a pokud jej změníte, převezme se číselná řada nového dodavatele.

Image Placeholder

Určitě využijte taky pole Popis, které se zobrazí po vygenerovaní v souboru PDF.

Image Placeholder

Image Placeholder

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?