Jako obvykle přinášíme seznam změn, které nastaly v nejnovější verzi:

NOVINKY
Vykazování: Dokážeme evidovat skutečný a oficiálně vykázaný čas u činnosti a Druh odměny jsme rozdělily na: hodinovou, úkonovou a pevnou částku, zároveň je tato informace viditelná i bez rozkliknutí detailu práce 
Vykazování: V paušálu můžete evidovat počet hodin, které se pak odečítají od vykázané práce
Karty Evolia: Přidány úplně nové karty Úvěr, Obchodní případ a Obecná agenda
Karty Evolia: Nová funkce dynamických záložek, které umožní rozšířit evidenci případu o další údaje
Úkoly: Přidány nové funkce do úkolu, jako přiřazení dokumentů, komentáře, sledování úkolů a procesní lhůta
Nastavení: Zpracováno nové právo pro mazání příchozích a odchozích zpráv v Poště 
Splátkové kalendáře: Zavedli jsme dva nové kalendáře, a to Úvěr s anuitními splátkami a Úvěr se splátkami úroku, jistina na konci

VYLEPŠENÍ
Podatelna: Došlo k přejmenování celé teto sekce na Poštu
Vykazování: Vystavitelem faktury nyní může být jakýkoliv subjekt (faktury mohou advokáti vystavovat na sebe) 
Hybridní pošta: V detailu pošty přidána možnost stáhnout podací lístek
Sekce Přehledy: Přepracován vzhled celé sekce
Nastavení: Byla přepracována podoba a funkce při přidání a následném nastavení emailové schránky pro lepší orientaci uživatele
Karty Evolia: Upraven vzhled formuláře pro editaci případů
Karty Evolia: Typy subjektů můžete upravovat sami v novém číselníku
Podatelna: Z podatelny můžete zapsat odchozí listinnou poštu
Podatelna: Pokud má Klient v Evoliu pouze jeden neuzavřený spis, automaticky se k němu přiřadí veškerá příchozí pošta
Podatelna: U hromadných funkcí přibyla možnost změnit stav veškeré listinné pošty z Neodesláno na Odesláno
Úrokové finanční položky: Umožněn výpočet REPO sazby od rozdílného data než je samotný úrok
Vyhledávání: V horní lište do vyhledávacího pole nyní můžete provádět vyhledávání podle stavu případů

DROBNÉ ZMĚNY A OPRAVY

Advokátní spisy: Generované dokumenty v úkonech obsahují v názvu také svoje ID číslo.
Banka: Platby se nyní mohou automaticky párovat také podle čísla spisu
Banka: Přehled plateb - vybrat libovolné časové rozpětí zobrazovaných plateb
InfoSoud: Žlutá značka InfoSoudu po nalezení události Skončení věci v rejstříku změní barvu na šedou
Nastavení: U úkonů je možné nyní hromadně nastavit jejich viditelnost a mazat celé kategorie i se samotnými úkony
Karty Evolia: Stavy u případů se dají přiřadit pouze k určitým druhům a můžete také určit jejich pořadí ve výběru
Karty Evolia: V přehledu spisů byly sloučeny záložky Naposledy otevřené a Všechny spisy
Karty Evolia: Do číselné řady případů můžete zapsat nyní až pět písmen
Tiskové parametry: Duplikované parametry už nemají příznak Systémový a můžete je libovolně upravovat
Podrobnosti: Typy UDF polí byl rozšířen výběr o nové možnosti 
Podatelna: Tisk pošty už obsahuje pouze obsahově správné informace
Podatelna: Koncepty emailů neukládaly emailové adresy příjemců
Pohledávky: V seznamu rozúčtování přibyl sloupec s informací podle kterého profilu rozúčtování proběhlo a můžete všechna rozúčtování smazat jedním tlačítkem 
Úkoly: Na nástěnce Aktuální úkoly zobrazují nyní také úkoly s datem splnění v aktuálním týdnu 


Všechny změny jsou zapracovány do dokumentace, kde se dozvíte více podrobností.