Verze 20.6.1

Advokátní spis: Při změně pořadí úkonů v kategorii se změna neprojevila ve spise
Advokátní spis: Archivované úkony se stále zobrazovaly ve výběru spisu
Banka: Nedocházelo k uložení nastavení bankovního účtu
Podatelna: Nový vzhled přiložených souborů u emailu způsoboval nevhodné rozšíření tohoto okna
Pohledávky: Vylepšeny údaje pro službu Skiptracing 
Pohledávky: V Přehledu Financí došlo k přejmenování některých finančních skupin, upřesňujících její typ 
Pohledávky: U Nebankovního registru a Registru centrální evidence exekucí dochází k lustraci na základě, data narození, jména a příjmení, pokud není vyplněno RČ
Pohledávky: U EPR se generují na základě nastavení tyto položky: Převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby a Písemné podání nebo návrh ve věci samé

Verze 20.6.2.

Advokátní spis: Aktivity s adresáty nezobrazovaly správný stav doručení
Nástěnka: Opraveno zobrazení některých zpráv v panelu K vyřízení 
Podatelna: U odeslané pošty v podatelně můžete evidovat v novém poli výši poštovného
Pohledávky: Ve financích u položky Náklady právního zastoupení docházelo při ručním zadání k chybném výpočtu
Pohledávky: Předání pohledávky k exekučnímu vymáhání je nyní možné datovou zprávou i emailem
Subjekty: Vyhledání adres Googlem bylo doplněno možností přepnutí do režimu ručního zadání adresy
Úkoly: U všech úkolů je možné zadat vlastní název nebo upravovat číselník s těmi nejpoužívanějšími typy

Verze 20.6.3.

Advokátní spis: Pokud u subjektu není uvedena adresa, na kterou má být faktura zaslána, zobrazí se varování, že nelze fakturu vytvořit
Banka: Při spárování platby k pohledávce s více dlužníky dochází k jejich rozlišení podle data narození
Banka: Filtrování plateb podle typu případu funguje již správně
EPR: Spuštěn počátek automatizace stavů pohledávek
Nastavení: U Integrace Azure search (fulltextové vyhledávání v dokumentech) přibyla možnost Indexovat s OCR, dále deaktivaci této integrace je možné provést pouze přes podporu 
Nastavení: V Rozúčtovacích profilech je nyní možné mazat jednotlivé položky 
Pohledávky: Zpracovány do Evolia nové úrokové standardy
Pohledávky: V přehledu financí jsou nyní zobrazeny také údaje o nerozúčtovaných platbách a přeplatku
Pohledávky: Finanční položky se nyní správně rozřazují do sloupců v Rozúčtování
Podatelna: Při přeposlání datovky se nyní připojuje také soubor ZFO Doručenka
Podatelna: Označení vyřízení pošty tuto poštu zároveň označí jako přečtenou
Podatelna: Založení příchozí listinné pošty obsahovalo drobné chyby 
Tisk: Nový typ tiskového parametru, pro Další údaje  spisu nebo pohledávky. 
Splátkový kalendář: Funguje správně párování s platbami při založení kalendáře pozpátku