NOVINKY
Nastavení: U emailových schránek již nepodporujeme protokol POP3, kvůli jeho zastaralosti

VYLEPŠENÍ
Finance: U úroku máte přidánu možnost jej počítat do splacení celé výše jistiny nebo jiného základu
Banka: Zrušeno párování plateb s variabilním symbolem 0 ke spisům s číselnou řadou obsahující pouze nuly
Úkoly: Po výběru uživatele Schvaluje  se začne zobrazovat tlačítko Odeslat ke schválení
Úkoly: Schválený úkol je možné znovu otevřít a vrátit uživateli
Manažer vyúčtování: Vytvořeno přehlednější vyhledávání subjektů a spisů ve vyúčtování 
Vlastní záložky: Použitá UDF políčka v aktuální záložce mají označena názvy světlejší barvou
Pošta: Možnost změnit Druh  u párované příchozí pošty i po jejím přiřazení ke spisu

DROBNÉ ZMĚNY A OPRAVY
Vykazování: V Souhrnu  nevyúčtované práce se počítaly nesprávné položky 
Vykazování: Převedeny kalendáře z anglického jazyka na český
Úkoly: K úkolům vygenerovaným z Pošty se nepřiřazuje soubor MSG ze zprávy
Úkoly: Vygenerovaným úkolům z rejstříku ISIR se při jakékoliv úpravě změnil předmět   
Finance: U položek se nezobrazovala částka základu, pokud nebyla vázaná na Jistinu
Faktury: Opraven překlep ve slově Variabilní
Pošta: Po kliknutí na email/datovou zprávu, se občas načítaly informace z následující zprávy
Pošta: Přiřazení ke spisu u určitého Druhu  nebylo možné uložit
Pošta: Při odstranění druhého adresáta z konceptu se v sekci Pošta  také odstraní automaticky tento záznam
Subjekty: Panely s případy správně načítají všechny položky
Subjekty: Odstraněna chyba při smazání subjektu bez přiřazených událostí
Nastavení: I přes odebrané právo vytvářet a editovat události bylo možné odeslat poštu, SMS a IVRS zprávy