Evolio umožňuje přijímat a odesílat emailové zprávy, čímž usnadňuje a zrychluje komunikaci s klienty či institucemi.

Nastavení a přidání nové schránky probíhá v samostatné části Emaily, kde naleznete už dříve spárované emailové účty.


Základní údaje

Většina údajů je automaticky vyplněna během spárování schránky, ty ale můžete vždy změnit. Například upravit název a vlastníka účtu. Nastavit, zda bude Evolio aktivně  stahovat poštu ze schránky, nebo bude deaktivována a také, jestli je tato schránka Výchozí. To znamená, že při odesílání se nabízí email přihlášeného uživatele, pokud má navedený emailový účet, v opačném případě se odesílá přes Poštovní účet zvolený při založení případu. 

Image Placeholder

Stahování
V rámci prvotního nastavení stahujete do Evolia veškerou poštu.

Image Placeholder

Pole Stahovat poštu jen z vybrané složky  zviditelní ve formuláři novou část, do které zadáte název složky z Vašeho emailového klienta. Nemusíte zapisovat cestu ke složce, stačí čistě její název.

Image Placeholder

Stahovat do Evolia kompletní emailovou schránku není obvykle moc efektivní. Kromě emailů týkajících se spisů a klientů, se stáhnou i zcela nesouvisející emaily. Políčko Stahovat poštu jen od kontaktů zapsaných v Evoliu  tuto obtíž elegantně řeší. Od této chvíle se Vám do podatelny budou stahovat pouze emaily, které máte přiřazeny v kontaktních údajích u některého ze subjektů.

Image Placeholder

Je pro Vás stahování zpráv z této schránky do Evolia zbytečné? Zabraňte stahování úplně pomocí Nestahovat poštu. Účtu ale zůstane zachována funkce pro odesílání emailů.

Image Placeholder

Synchronizace
V druhém sloupci Synchronizace přečteno/nepřečteno  dovolíte emaily které jste si v Evoliu přečetli, takto automaticky označit také ve Vaší emailové schránce, nebudete tak číst dvakrát stejnou zprávu.

Image Placeholder

Poslední volbou umožníte Evoliu uložit poštu odeslanou skrze něj do Vaší emailové schránky.  

Image Placeholder

Odpojení schránky
Může nastat situace, že uvidíte Znovu připojit k emailové schránce. K tomu dojde pokud je Evoliu odepřen přístup ke klientovi. Stačí se přes toto tlačítko znovu přihlásit.


Server příchozí pošty

Zde se nacházejí údaje zadané a automaticky nastavené při Přidání emailu. Můžete určit, kolik dnů zpětně  se budou emaily stahovat, pokud tuto činnost bude dělat ručně. V kolonce Host  je adresa serveru a za ní oddělený port. Jednotlivé porty jsou uvedeny v tabulce. Port měníte podle typu zabezpečení SSL, které můžete také upravit.

Server

SSL explicitní

SSL implicitní

IMAP

:143

:993

SMTP

:25 nebo :587

:465


Server odchozí pošty

Toto nastavení není nutné měnit, pokud budete pro odesílání pošty používat stejnou schránku jako pro příchozí poštu. Server odchozí pošty doporučujeme upravovat, pouze pokud máte pokročilé znalosti o serveru.Chcete-li emaily odesílat z jiné adresy, než na kterou emaily přijímáte, oranžově označené pole nezaškrtávejte, vyplňte uživatelské jméno  a heslo  emailu ze kterého chcete zprávy odesílat.


Ostatní 

V tomto oddílu si můžete přizpůsobit schránku v Evoliu. Ukládaný formát doporučujeme ponechat MSG. Pokud chcete, aby se vám zprávy po určité době mazaly a nezobrazovaly se vám tak v Poště, zaškrtněte pole Mazat stažené zprávy po  a určete počet dní, po jejichž uplynutí se mají zprávy mazat. Pokud pole ponecháte nezaškrtnuté, zprávy zůstanou uloženy v Evoliu.

Máte-li certifikát pro podpis emailových zpráv, vyberte jej do pole Podepisovat odchozí zprávy. Můžete přiřadit jen certifikáty dříve nahrané do Evolia.
  


Má-li systém na každou příchozí zprávu automaticky odeslat odpověď, např. jste na dovolené a nemůžete odepisovat, vložte její obsah do pole Automatická odpověď. Může přidat podpis, který se vloží na konec odpovědi. Pokud na zprávy nechcete automaticky odepisovat, ponechte tato pole opět prázdná.Test nastavení
Po tom, co upravíte všechna pole, spusťte Test nastavení. Pokud test proběhne úspěšně můžete email uložit. Pokud test objeví chybu, zkontrolujte, zda jste všechna pole vyplnili správně a spusťte test znovu.