Typů subjektů ve spisech můžete mít velké množství. Pokud Vám dále nevyhovují názvy nebo rozdělení původních typů, není nic jednoduššího než si je upravit podle svých potřeb.

Image Placeholder

K číselníku s typy se dostanete přes Nastavení→Číselníky→Typy subjektů. Zde vyberete kartu, v které budete provádět úpravy. Níže jsou existující kategorie (nadřízený subjekt), kliknutím na ně rozbalíte všechny názvy podřízených pozic, které obsahuje. Do kategorie přidáte novou pozici zeleným tlačítkem Přidat. U pozice musíte zvolit klíč, což je databázová značka, nejjednodušší je zadat zkratku názvu. Dále je pořadí  v rámci kategorie a samotný název.Kategorie
Založit novou kategorii je možné tlačítkem Přidat novou kategorii  ve spodní části okna číselníku. Opět zadáváte jedinečný  klíč  a název  kategorie.Provádět úpravy můžete přes tři tečky  za tlačítkem Přidat. V nabídce máte odstranění kategorie, upravení kategorie, čímž se myslí její název a jako poslední je překlad kategorie. Ten využijete jen když s Evoliem pracují uživatelé mluvící cizím jazykem.Nový typ subjektu
Následně zakládáte další typy subjektů zeleným tlačítkem Přidat. Vymyslíte klíč  a název, pořadí  je volitelné. Úpravy subjektů jsou stejné jako u kategorie, pouze je naleznete najetím myši na řádek. 

Image Placeholder

Poslední krokem je výběr typů podřízených subjektů které budou ve spise vidět. Toto je uděláno z důvodu, že nejde smazat typy které jste použili v případech, ale zároveň je toto označení pro subjekt již zastaralé. Aby Vám nepřekáželo, namísto smazání jej pouze skryjete a založíte nové, aktuální pojmenování.

Image Placeholder