Hybridní poštu odesíláte pomocí úkonu v případech. Provedeme Vás tímto postupem krok za krokem.

  • Otevřete si případ z kterého dopis odešlete, případně založte nový. Pokud tápete, pusťte se nejdříve do článků o založení advokátního spisu nebo pohledávky!
Image Placeholder

  • Změňte typ obálky na hybridní poštu  jednou z možností: HP Obyčejná, HP Doporučeně, HP Dodejka, s prioritním doručením, nebo v Ekonomickém režimu s příponou Eko.
Image Placeholder

  • Přidejte soubor, který má být vytištěn a vložen do obálky zasílané adresátovi. Můžete nahrát soubor z Vašeho počítače, vybrat z dokumentů případu nebo generovat dokument. Textové soubory vkládejte ideálně ve formátu PDF, soubory .docx  Evolio na PDF samo převede. Dokument musí být obsažen v každé Hybridní poště, bez něj nebude dopis možné odeslat! 
Pozor! Pokud budete přikládat soubor s příponou .docx  je lepší jej nejdříve ručně převést na PDF. A to z důvodu možné nekompatibility některých neobvyklých formátování textu v těchto dokumentech. PDF dokument můžete před odesláním zkontrolovat a uvidíte tedy přesnou podobu odesílaného dokumentu.  •  Pole Výsledek  a Popis/Poznámka  v úkonu jsou nepovinná, vyplňujete je pro Vaši lepší orientaci mezi ostatními aktivitami.


  • Hotovou zprávu pošlete tlačítkem Odeslat.  
Image Placeholder

  • Po odeslání Hybridní pošty  se tag s typem obálky zamění za aktuální stav doručení pošty. Pokud jste vybrali obálku, u které je povoleno sledování zásilky, klikněte na stav a dostanete se na oficiální stránky pošty. 
Pozor! Zásilka není vedena v systému ihned po jejím odeslání z Evolia. Česká pošta sledování spouští až po vytištění zásilky. Tisk probíhá každý všední den ve 14:00. Pokud ji stihnete odeslat do této doby, sledování bude aktivní ještě v ten den. V opačném případě se tisk a uvedení do systému sledování provede následující den.   • Také nabízíme stažení Podacího lístku  u typů obálek poslaných doporučeně. A to buď přímo skrz úkon, nebo v části Pošta→Odeslaná pošta.


Teď už víte jak se v Evoliu používá služba Hybridní pošta. Na závěr Vám ještě přikládáme seznam všech stavů, které mohou v hybridní poště nastat.

Seznam všech stavových hlášek