Verze 2021 .1 .0 - celkem 117 změn

Novinky

Případy: Kompletně předěláno zobrazení seznamu případů a rozšířeno o nové možnosti

Případy: V Přehledu všech spisů bylo upraveno tlačítko v záhlaví Akce, rozšířil se v něm počet funkcí

Přihláška do Insolvence: Formulář přihlášky je možné editovat stejně jako u EPR

Předat k vymáhání: Přidáno úplně nové nastavení šablon pro odeslání pohledávek vybranému exekutorovi

Dokumenty: Při převodu .docx souboru do PDF je možné zachovat původní Word

Vylepšení

Evolio Synchronizér: Po vydání verze se ihned nabízí uživateli stažení aktualizace

Finance: V přehledu pohledávky je vidět také Přeplatek

Insolvenční rejstřík: Nad tagem Insolvence u subjektů se zobrazuje bublina s poslední událostí

Vyúčtování: Tvorba vyúčtování v cizích měnách je již funkční

Datová zpráva: Pokud má adresát uloženou spisovou značku, doplní se automaticky do nové zprávy

Odchozí pošta: Umožněno dodatečné přiřazení zpráv ke spisu

Úkony: Pole Popis/Poznámka je možné libovolně rozšířit podle délky textu

EPR: Úkoly z InfoDokumentu ve svém předmětu rozlišují ukončený případ

Vlastní záložky: Ve spisech je možné editovat zpětně všechna políčka v záložce

Vykazování: V boxu v horní liště se již sčítá veškerá vykázaná práce

Vykazování: Nelze uložit výkaz práce, pokud není vyplněno pole Oficiální hodiny do výkazu, poté nešlo vyfakturovat

Subjekty: Je možné zadat webovou stránku, po uložení zároveň tvoří na ni přímý odkaz z Evolia

Finance: Tabulka s příchozími platbami má navíc sloupec Doklad

Emaily: Při vložení zkopírovaného textu do emailu se odstraní původní formátování

Datová zpráva: Vyhledání adresátů probíhá podle čísla datové schránky

Splátkový kalendář: U anuitních splátkových kalendářů lze zadat datum poskytnutí

Výkaz práce: Délka poznámky byla rozšířena na 1000 znaků

Drobné změny a opravy

Úkoly: Bylo možné uložit úkol bez vyplněného předmětu

Pošta: Po deaktivaci emailového účtu zůstane z něj viditelná pošta K vyřízení

EPR: Místní příslušnost se zařadí správně bez ohledu na zápis adresy velkými/malými písmeny

Emaily: Při odeslání odpovědi se neduplikuje v Předmětu RE:

Emaily: Vypsány do těla emailu informace o příjemci Kopie

Úkoly: Rozšířena tabulka v sekci Úkoly o sloupce Lhůta a Schvaluje

Manažer vyúčtování: Upraveny součty částek za spisy, pokud jsou v různých měnách

Finance: U finanční položky Soudní poplatek můžete v upřesnění vybrat Značku už spárovanou s pohledávkou

Vykazování: Opraveno vyhledávání úkonu a subjektů ve spise přes vykazování v honí liště

Finance: Tabulku s rozúčtováním je možné posovat scrollbarem, kvůli velkému rozlišení

Nástěnka: Pošta K vyřízení, která přišla ve stejný den v minulosti vypadala jako dnes příchozí

Dokumenty: Opraveno zobrazení menu u souborů na zařízeních s menším rozlišením

Email: Nabídka stažení Synchronizéru se překrývala s tlačítky odeslání v emailovém okně

Úkony: Odstraněna hláška o chybějícím účtu, pokud byla vybrána obálka klasické pošty

Subjekty: Již nedochází k načítání tel. čísla a emailu z rejstříku MERK

Štítky: U subjektů nešly odebírat archivované štítky

Případy: Opravena diakritika v okně pro převedení spisu

Nastavení: Vyřešena chyba při uložení textového pole u úkonů

Verze 21.1.1

Vylepšení

Úkoly: Notifikace o nových komentářích a schválení úkolů vám přijdou rovnou na email.

Advokátní spisy: Přidat spisovou značku je možné i když se jedná o pobočku soudu.

Výkaz práce: Nabízené kategorie u výkazu práce jsou označeny tučně.

Výkaz práce: Tlačítko Export do excelu u každé z tabulek s výkazem.

Dokumenty: Převádějte do PDF jen správný formát souborů.

Drobné změny a opravy

Pohledávky: Správné pojmenování sloupců tabulky na Dlužník a Věřitel

Manažer vyúčtování: Vyladění správnosti filtrace jednotlivých údajů.

Verze 21.1.2.

Vylepšení

Případy: Hlášky o poslední změně případů jsou nyní srozumitelnější.

Verze 21.1.3

Vylepšení

Dokumenty: Nově přidaný dokument je podbarven

Informace o subjektu: Odkaz na web je nyní možné psát i ve formátu "https://"

Drobné změny a opravy

Panelové zobrazení: V nabídce zobrazení podle štítků nebo druhu případů se ukazují všechny dostupné hodnoty

Dokumenty: Generování dokumentů je opět funkční

Dokumenty: Pro hromadné úpravy dokumentů je třeba přepnout do dlaždicového zobrazení, přidána hláška

Vykazování práce: Vyladění exportu do Excelu, sloupec Úkon se exportuje správně

Vyúčtování: Oprava formátování formuláře pro položku vyúčtování

Verze 21.1.4.

Vylepšení

Profil uživatele: Změna hesla nyní probíhá přes formulář, který vám zašleme na email.

Drobné změny a opravy

Advokátní spis: Zprovoznění vytvoření vyúčtování spisu

Výkaz práce: Doladění správného přepočtení částky s DPH

Verze 21.1.5.

Drobné změny a opravy

Výkaz práce: Doladění zobrazování názvu události a částky DPH

Daňový doklad: Tlačítko pro odeslání faktury opět funkční

EPR: Přejmenování tlačítka pro odeslání požadavku

Advokátní spis: Vyřešen problém s odesíláním SMS

Verze 21.1.6.

Vylepšení

Email: Přidáno nové tlačítko pro zrušení formátovaného textu

Drobné změny a opravy

Uživatelé: Při výběru uživatelů pro udělení omezeného přístupu se zobrazují pouze aktivní uživatelé.

Vyúčtování: Doladění vypočítávání záloh ve vyúčtování

Vykazování práce: Do tabulky s výkazem ve spise byl přidán sloupeček Druh odměny

Vykazování práce: Optimalizovali jsme tabulku s vykázanou prací pro lepší načítání a zobrazení

Verze 21.1.7.

Vylepšení

Předání do exekuce: Nově přidána možnost hledat exekutora mezi všemi subjekty

Předání do exekuce: Doplněna možnost výběru šablony pro Exekuční návrh.

Drobné opravy

Vykazování: Výkaz práce s přiřazeným štítkem Neúčtovat se zobrazuje šedě.

Vykazování: Doladění a zprovoznění zápisu práce podle vyhlášky 177

Souhrn vykazování: Úprava přepočtu procent u faktur

Našli jste odpověď?