Novinky

Kalendář: Vytvořili jsme v Evoliu kalendář, ve kterém naleznete všechny úkoly

Spisy: Vylepšena funkce pro smazání celého spisu, nebo jeho částí např. dokumenty, úkoly apod.

Banka: Nenapárované platby v modulu Banka je možné hromadně smazat

Uživatelé: Uživatele je možné deaktivovat nebo smazat a převést všechnu jeho agendu na jiného uživatele

Spisová značka: Po uložení spisové značky je možná následná úprava druhu řízení

Faktury: Vytvoření faktury zahrnující více spisů najednou, dojde k jejímu zobrazení právě u těchto spisů

Vylepšení

Faktury: Odpočet záloh je rozdělen na samostatné položky podle výše DPH

Faktury: Za datum uhrazení faktury je nyní povazován datum, kdy platba přišla

Dokumenty: Přetažení dokumentů mezi složkami opět funguje a byla změněna vizualizace přesunu

Splátkový kalendář: Částka u splátek se zaokrouhluje na celá čísla, rozdíl v haléřích se promítne v poslední splátce

SMS: V případě, že nedojde k odeslání SMS, je správně zobrazena chyba

Šablony: V šabloně emailu je možné upravit velikost obrázku

Vyúčtování: Ve vygenerovaném PDF se už nezapočítává množství hotových výdajů k vykázaným hodinám práce

Přehledy: Přidány posuvníky pro přehledy, které byly širší než obrazovka

Úkony: U dokumentů přiložených k úkonu se zobrazují jeho štítky

Nastavení: Umožněno smazání celé kategorie i jednotlivých úkonů

Hovory: Je možné upravovat zpětně poznámku z hovoru

Drobné změny a opravy

Subjekty: Našeptávač posledních subjektů už neduplikuje dříve zobrazené subjekty

Pošta: Zobrazuje se správy počet neodeslané pošty v Podatelně

Pošta: V přeposlaném emailu se zobrazoval původní odesílatel jako ten, kdo email přeposílá

Vykazování: Tlačítko podpory nepřekáží v tabulce s vykázanou prací

Vykazování: Našeptávač úkonů ve výkazu v horní liště vybírá úkony odpovídající vyhledávání

Spis: Text poznámky je možné odsadit klávesou Enter

Dokumenty: Zprovozněno nahrání prázdných složek do Evolia

Dokumenty: Štítek s metadaty se v některých situacích skryl mimo obrazovku

Faktura: Odběratel zálohové faktury se nevyplnil podle nastavení spisu

Hovory: Po zápisu hovoru se okamžitě zobrazí tento údaj na časové ose

Spis: Zavření okna pro přidání nového subjektu do spisu otevřelo vyhledávání

Spis: Při zrušení změny stavu případu, nedojde k jeho aktualizaci

Subjekty: Duplicitní subjekt se už nevytvoří, pokud zavřete upozornění na duplicitu

Subjekty: Při otevření karty subjektu se už nezobrazí časová osa předcházejícího subjektu

Faktury: Lehce upravený barevný vzhled faktury

Splátkový kalendář: Posunutí data splátky nezobrazuje desetinná místa

Subjekty: Expirace údaje na vlastní záložce zobrazuje správné datum

Datová schránka: Upraveny názvy polí pro přihlášení podle oficiálního názvosloví

Našli jste odpověď?