17.12. - Do EPR se automaticky generuje spisová značka v podobě čísla pohledávky.

19.11. - Zapisuje se pouze trvalá adresa dlužníka

19.11. - Do sekce nároky se nepřidávají plně uhrazené finanční položky pro příslušenství a náklady

29.10. - Upraven mechanismus pro výběr místní příslušnosti soudu. Pokud bude nalezeno více soudů podle zadaného PSČ, zobrazí se chybová hláška pro adresu.

23.10. - Při stažení pravomocného EPR z InfoDokumentu se do metadat vyplňuje nově číslo jednací místo spisové značky a také ostatní metadata dokumentu.

18.9. - Upraveno generování petitu, kde nedocházelo v některých případech k správnému zápisu čísla s desetinnou čárkou.

18.9. - Opraveno vkládání datumu narození pro fyzické podnikající osoby, pokud nebylo toto datum vyplněno v Evoliu.

18.9. - K dlužníkovi se nevyplňují kontaktní údaje jako telefon, email a doručovací adresa. Vyplňuje se již pouze trvalá adresa.

18.6. - Nová verze formuláře 33a

15.5. - Tvorba a editace rozpracovaných EPR

30.4. - Generování FinanceUDF polí v textu skutečnosti

23.4. - Vyplňování čísla účtu z nastavení financí

20.4. - Generování samostatného XML pro další zpracování

28.2. - Statické přílohy v nastavení EPR

26.2. - Generování UDF polí v textu skutečnosti

19.2. - Generování nákladů právního zastoupení podle nastavení EPR


Našli jste odpověď?