Novinky

Tiskové parametry: V šablonách SMS a Emailu je možné používat tiskové parametry

Subjekty: Nově je možné v detailu subjektu měnit jeho typ

Vylepšení

Dokumenty: Vylepšena funkce nahrávání celých složek s dokumenty, jejich ukládání je vidět vlevo pod hlavním menu

Pošta: Vyhledávání v doručené poště je možné podle spisové značky, jednacího čísla datové zprávy a také poznámky

Vyúčtování: Zaveden odpočet hodin paušálu ve vyúčtování nejen pro celé hodiny ale i pro minuty

Vyúčtování: PDF soubor s vyúčtováním obsahuje součet hodin ve sloupci Množství

Finance: V přehledu financí nyní vidíte bilanci příchozích a odchozích plateb

Exekuční tituly: Vytvořen úkon, který se poté bude předávat k vymáhání z Evolia exekutorům

Depozita: V nastavení depozitních účtů je odkaz na spis s tímto depozitem, zároveň bylo toto nastavení zařazeno do celkového Nastavení

Faktury: Upraven odpočet zálohových faktur pro vyúčtování s různými sazbami DPH, tak aby v něm nedocházelo k rozdílům

Generování dokumentů: Před generováním dokumentu s tiskovými parametry dochází k přepočtu financí

Vykazování ve spise: Tabulka s vykázanou prací je rozšířena o možnost filtrace a řazení podle sloupce

Automatizace: Modul pro automatizaci nyní může zapisovat na časovou osu různá oznámení. Ta jsou pak vizuálně odlišena od ostatních typů položek na ose.

Vyúčtování: Při smazání vyúčtování v případu se ocitnete zpět v tomto spise namísto v Manažeru vyúčtování

Drobné změny a opravy

Email: Okno s dokumenty případu se již neskrývá pod oknem emailu a nebrání tak výběru příloh

Doklady: U daňového dokladu a dobropisu je přesnější názvosloví položek

Faktury: Doladění vzhledu formuláře faktury

Dokumenty: Zprovozněno řazení souborů pomocí šipky

Dokumenty: Metadata jsou k dispozici i v seznamovém zobrazení dokumentů

Dokumenty: U metadat je možné odstranit jméno subjektu, který jej vydal

Úkoly: Nyní se zobrazuje správný uživatel na časové ose při jeho splnění

Manažer vyúčtování: Ve vystavených vyúčtováních přibylo kontextové menu pro úpravu tabulky

Manažer vyúčtování: Paušály bez hodin pro odpočet jsou také vidět v manažeru

Nastavení: U hybridní pošty je omezen název odesilatele na 50 znaků povolených Českou poštou

Nástěnka: Štítky u úkolů byly přesunuty před název úkolu

Pošta: Upravena responsivita emailu pro zařízení s menší obrazovkou

Pošta: Při práci ve staré poště byla opravena chyba, kdy celé Evolio spadlo

Pošta: Opraven překlep v chybové hlášce hybridní pošty

Pošta: Opraven výběr příjemce datové zprávy

Vyhledávání: U spisů se znakem / v jeho čísle již vyhledávání neskončí chybou

Našli jste odpověď?