Novinky

Vyúčtování: Nová funkce Paušál na klienta

Případy: Přibyla nová záložka s evidencí depozit týkajících se spisu

Dokumenty: Možnost zadat metadata (podrobnosti) k dokumentům

Uživatel: Upraven vzhled uživatelského profilu a přidáno nastavení pro zasílání upomínek na email

Finance: Od této verze máte k dispozici evidenci odchozích plateb

Obecné: Všechna okna v Evoliu je možné přemisťovat

Vylepšení

Faktury: U každé faktury je nyní možné zadat částku určenou na její úhradu

Finance: Rozúčtování plateb funguje i pro haléřové částky

Úkoly: Vylepšeno využití prostoru a přidán spis k seznamu úkolů na nástěnce

Pošta: Umožněno stahování emailů ze složky a jejích podsložek

Pošta: Pokud máte v emailovém klientovi poštu roztříděnou do složek s číslem spisu, je možné je z nich do těchto spisů rovnou přiřadit. Nutný zápis složky: [číslo případu]

Pošta: Při přiřazení pošty ke spisu je možné rovnou upravit jeho stav

Pošta: U hybridní pošty je možné stáhnou podací lístek přímo do dokumentů spisu

Případy: Nová funkce pro převod spisu na jiný produkt (Pohledávka→Úvěr apod.)

Obecné: Vyměněny komponenty pro zápis ve formuláři, např: úkoly, výkaz práce, ...

Integrace: Při lustraci v CEE se zapíše do vytvořeného úkonu celkový počet exekucí

Integrace: Umožněno zadat ručně ID dokumentu, který chcete sledovat ve službě InfoDokument

Vykazování: Přidali jsme položku Režijní paušál pro vykazování podle vyhlášky č.177

Drobné změny a opravy

Banka: Byly upraveny funkce tabulky, ve které jsou záznamy o platbách

Časová osa: Příchozí pošta ve spise již nemá štítek Úkon

Finance: Úprava velikosti pole podrobností u Jistiny

Finance: Upraveno zobrazení rozúčtovacích profilů

Nastavení: Spárování emailového klienta nehlásilo žádné chyby, i když byl špatně zadán název emailu

Pošta: Při stažení příchozích datovek se automaticky stahují do Evolia také odchozí zprávy, které z něj nebyly odeslány

Pošta: Odpovědět všem ne vždy vybralo všechny emaily do odpovědi

Pošta: V nastavení emailu můžete spustit synchronizaci složky s archivovanou poštou

Pošta: Při zrušení spárování pošty se spisem jsou všechny dokumenty z pošty také odstraněny ze spisu

Pošta: Přerušení procesu spárování emailu nyní smaže jakýkoliv záznam o něm v Evoliu

Případy: Tabulka se souhrnem vykázané práce ve spise má novou podobu a funkce

Případy: Opraveno odstranění stavů, které již nepoužíváte v případech

Případy: Upraveno načítání hotových výdajů, které zpomalovalo načtení všech záznamů

Subjekty: U právnických osob se mohlo, při načtení údajů z rejstříku, objevit datum narození

Subjekty: U kontaktní osoby je spuštěna kontrola zadaných kontaktních údajů

Úkoly: Při splnění úkolu se objevovaly duplicity na časové ose

Vyúčtování: Opraveno nabízení faktur k zápočtu záloh, které už byly spárovány s jiným vyúčtováním

Dostali jste odpověď na svou otázku?