Všechny sbírky
Novinky v Evoliu
Evolio 2019
Podrobný seznam změn ve verzi 20.6
Podrobný seznam změn ve verzi 20.6
Kateřina Albrechtová avatar
Autor: Kateřina Albrechtová
Aktualizováno před více než týdnem

Tato verze nám dala dost práce a všechny její výsledky můžete vidět právě v tomto článku. Máte čas a chcete znát největší změny a jejich přínos pro Vás? Přečtěte si náš Evolio blog(odkaz).


Novinky a Vylepšení:

 • Advokátní spis: Přepracován vzhled a systém zakládání úkonů v Aktivitách

 • Advokátní spis: Službu InfoSoud můžete nastavit upozornění

 • Advokátní spis: Přidána možnost zadat úkon s vlastním názvem

 • Advokátní spis: Dokumenty v datovce jdou podepsat certifikátem

 • Advokátní spis: Při vytvoření úkonu z pošty v podatelně, se stále bude v Aktivitách zobrazovat v podobě zprávy

 • Advokátní spis: Dokumenty z příchozí pošty se do spisu ukládají pro zvýšení přehlednosti do vytvořených pod složek

 • Advokátní spis: Na Timeline je tagem odlišena neodeslaná pošta

 • Advokátní spis: U hybridní pošty se zobrazuje datum odeslání a doručení v případě sledování zásilky

 • Advokátní spis: Přehlednější zobrazení panelu Subjekty ve spise

 • Banka: Vylepšeno párování bankovních účtů s Evoliem

 • EPR: Evolio se dokáže nyní napojit také na službu InfoDokument

 • Pohledávky: Tabulka souhrn pohledávky zobrazuje pouze položky, které se vyskytují v pohledávce

 • Pohledávky: Záměna pojmů Klient za Věřitel ve filtrování pohledávek

 • Pohledávky: Úkol vygenerovaný z insolvenčního rejstříku má vylepšený popis

 • Pohledávky: V tabulce Souhrn pohledávky, ve financích, uvidíte částky přeplatku a nerozúčtovaných plateb

 • Pohledávky: U pohledávek přibyly další varianty „Dlužníka“

 • Pohledávky: V tabulce Finance / Položky došlo k záměně sloupce Typ za Skupina

 • Pohledávky: Implementovány služby Centrální evidenci exekucí a Nebankovního registru

 • Profil uživatele: Rozšíření evidovaných údajů, možnost jejich vložení do tiskových sestav a emailu

 • Přehledy: Přibyl filtr se seznamem subjektů v insolvenci

 • Podatelna: Při přiřazení datové zprávy se spisovou značkou do spisu, je možné tuto značku založit i do spisu

 • Podatelna: Bylo vylepšeno přiřazení pošty do spisu - více možností

 • Podatelna: Archivace příchozích emailů

 • Podatelna: Přiřazení emailu k subjektu má novou ikonu se znakem „+“

 • Podatelna: Povoleny úpravy šířky sloupců v podatelně

 • Podatelna: Přehlednější zobrazení detailu pošty

 • Podatelna: Přidáno hromadné označení konceptů k odeslání

 • Podatelna: Pošta v podatelně se na konci seznamu dočítá automaticky

 • Nastavení: Uživatel může upravovat číselnou řadu u všech případů

 • Nastavení: Při prvním otevření se nabízí pouze základní položky

 • Nastavení: Nastavení tiskových parametrů se dočkalo designové změny a řazení podle abecedy

 • Nastavení: V nastavení úkonů se nyní kontroluje duplicita nahrávaných souborů s těmi ve vzorech

 • Nastavení: Do šablony emailu můžete přidat nový parametr pro podpis uživatele

 • Nastavení: Možnost archivovat jednotlivé úkony

 • Nápověda: Tlačítko Akademie v horní liště nyní zobrazuje novinky a nápovědu v Evoliu, na vše Vás samo upozorní

 • Subjekty: U subjektů přidána možnost zadat tagy k jejich kontaktním údajům

 • Vykazování: U faktur je samostatně dopočítáváno datum splatnosti 14 dní dopředu

 • Vykazování: Do Manažera vyúčtování přibyla nová záložka Vystavená vyúčtování a filtrovat výsledky lze podle klienta

 • Při přihlášení si můžete zvolit jazykovou variantu

 • Při zadání chybné domény Vás Evolio na tuto chybu upozorní a umožní chybu napravit

 • Všude zrušena záložka Insolvence, nyní je zavedeno prokliknutí přímo do ISIR skrz tag Insolvence u jména

 • Všechny úpravy, které dříve provedl smazaný uživatel mají text "Odstraněný uživatel"


Doladění a opravy:

 • Opravena chyba při založení listinné pošty a její zobrazení na Timeline

 • Při odstranění vlastníka účtu přibylo nové upozornění, víte co vše mažete

 • Z úkolu v kalendáři se už dostanete bez problému do spisu

 • Zadaní práce do úkonu se nyní projeví v součtu hodin ve vrchní liště

 • V části Moje spisy se zobrazují také případy se skupinou jejíž jsme členem

 • Byl zapisován čas z nesprávného časového pásma na Timeline při přiřazení pošty do spisu

 • Opraveno odstranění cizí značky ze spisu

 • V podpisu emailu se nezobrazovaly obrázky

 • Správně přiřazeny ikony telefonu podle jeho typu

 • V nastavení ubylo u některých kategorií slovo Nastavení

 • U tiskových parametrů byla prodloužena tabulka, aby se nepřekrývaly sloupce

 • Opraveno zobrazení Nástěnky na mobilních zařízeních

 • V části Vlastníci poštovních účtů byly opraveny matoucí pojmy

 • V Podrobnostech došlo k rozšíření pole pro text

 • Doplněny překlady do jiných jazyků

 • Nyní se správně zapisuje měna položek ve spise

 • Úpravy platby se propisují na Timeline

 • Opravena chyba při přeposlání emailu z datové zprávy

 • Spraveny gramatické chyby v názvech

 • Hovory v Evoliu jsou správně ošetřeny podle GDPR

 • Nedocházelo k odstranění složky vložené do jiné složky

 • Zrychleno načítání datové schránky


Dostali jste odpověď na svou otázku?