Tato verze nám dala dost práce a všechny její výsledky můžete vidět právě v tomto článku. Máte čas a chcete znát největší změny a jejich přínos pro Vás? Přečtěte si náš Evolio blog(odkaz).


Novinky a Vylepšení:

 • Advokátní spis: Přepracován vzhled a systém zakládání úkonů v Aktivitách
 • Advokátní spis: Službu InfoSoud můžete nastavit upozornění
 • Advokátní spis: Přidána možnost zadat úkon s vlastním názvem
 • Advokátní spis: Dokumenty v datovce jdou podepsat certifikátem
 • Advokátní spis: Při vytvoření úkonu z pošty v podatelně, se stále bude v Aktivitách zobrazovat v podobě zprávy
 • Advokátní spis: Dokumenty z příchozí pošty se do spisu ukládají pro zvýšení přehlednosti do vytvořených pod složek
 • Advokátní spis: Na Timeline je tagem odlišena neodeslaná pošta
 • Advokátní spis: U hybridní pošty se zobrazuje datum odeslání a doručení v případě sledování zásilky
 • Advokátní spis: Přehlednější zobrazení panelu Subjekty ve spise
 • Banka: Vylepšeno párování bankovních účtů s Evoliem
 • EPR: Evolio se dokáže nyní napojit také na službu InfoDokument
 • Pohledávky: Tabulka souhrn pohledávky zobrazuje pouze položky, které se vyskytují v pohledávce
 • Pohledávky: Záměna pojmů Klient za Věřitel ve filtrování pohledávek
 • Pohledávky: Úkol vygenerovaný z insolvenčního rejstříku má vylepšený popis
 • Pohledávky: V tabulce Souhrn pohledávky, ve financích, uvidíte částky přeplatku a nerozúčtovaných plateb
 • Pohledávky: U pohledávek přibyly další varianty „Dlužníka“
 • Pohledávky: V tabulce Finance / Položky došlo k záměně sloupce Typ za Skupina
 • Pohledávky: Implementovány služby Centrální evidenci exekucí a Nebankovního registru
 • Profil uživatele: Rozšíření evidovaných údajů, možnost jejich vložení do tiskových sestav a emailu
 • Přehledy: Přibyl filtr se seznamem subjektů v insolvenci
 • Podatelna: Při přiřazení datové zprávy se spisovou značkou do spisu, je možné tuto značku založit i do spisu
 • Podatelna: Bylo vylepšeno přiřazení pošty do spisu - více možností
 • Podatelna: Archivace příchozích emailů
 • Podatelna: Přiřazení emailu k subjektu má novou ikonu se znakem „+“
 • Podatelna: Povoleny úpravy šířky sloupců v podatelně
 • Podatelna: Přehlednější zobrazení detailu pošty
 • Podatelna: Přidáno hromadné označení konceptů k odeslání
 • Podatelna: Pošta v podatelně se na konci seznamu dočítá automaticky
 • Nastavení: Uživatel může upravovat číselnou řadu u všech případů
 • Nastavení: Při prvním otevření se nabízí pouze základní položky
 • Nastavení: Nastavení tiskových parametrů se dočkalo designové změny a řazení podle abecedy
 • Nastavení: V nastavení úkonů se nyní kontroluje duplicita nahrávaných souborů s těmi ve vzorech
 • Nastavení: Do šablony emailu můžete přidat nový parametr pro podpis uživatele
 • Nastavení: Možnost archivovat jednotlivé úkony
 • Nápověda: Tlačítko Akademie v horní liště nyní zobrazuje novinky a nápovědu v Evoliu, na vše Vás samo upozorní
 • Subjekty: U subjektů přidána možnost zadat tagy k jejich kontaktním údajům
 • Vykazování: U faktur je samostatně dopočítáváno datum splatnosti 14 dní dopředu
 • Vykazování: Do Manažera vyúčtování přibyla nová záložka Vystavená vyúčtování a filtrovat výsledky lze podle klienta
 • Při přihlášení si můžete zvolit jazykovou variantu
 • Při zadání chybné domény Vás Evolio na tuto chybu upozorní a umožní chybu napravit
 • Všude zrušena záložka Insolvence, nyní je zavedeno prokliknutí přímo do ISIR skrz tag Insolvence u jména
 • Všechny úpravy, které dříve provedl smazaný uživatel mají text "Odstraněný uživatel"


Doladění a opravy:

 • Opravena chyba při založení listinné pošty a její zobrazení na Timeline
 • Při odstranění vlastníka účtu přibylo nové upozornění, víte co vše mažete
 • Z úkolu v kalendáři se už dostanete bez problému do spisu
 • Zadaní práce do úkonu se nyní projeví v součtu hodin ve vrchní liště
 • V části Moje spisy se zobrazují také případy se skupinou jejíž jsme členem
 • Byl zapisován čas z nesprávného časového pásma na Timeline při přiřazení pošty do spisu
 • Opraveno odstranění cizí značky ze spisu
 • V podpisu emailu se nezobrazovaly obrázky
 • Správně přiřazeny ikony telefonu podle jeho typu
 • V nastavení ubylo u některých kategorií slovo Nastavení
 • U tiskových parametrů byla prodloužena tabulka, aby se nepřekrývaly sloupce
 • Opraveno zobrazení Nástěnky na mobilních zařízeních
 • V části Vlastníci poštovních účtů byly opraveny matoucí pojmy
 • V Podrobnostech došlo k rozšíření pole pro text
 • Doplněny překlady do jiných jazyků
 • Nyní se správně zapisuje měna položek ve spise
 • Úpravy platby se propisují na Timeline
 • Opravena chyba při přeposlání emailu z datové zprávy
 • Spraveny gramatické chyby v názvech
 • Hovory v Evoliu jsou správně ošetřeny podle GDPR
 • Nedocházelo k odstranění složky vložené do jiné složky
 • Zrychleno načítání datové schránky


Našli jste odpověď?