Verze 20.6.1

Advokátní spis: Při změně pořadí úkonů v kategorii se změna neprojevila ve spise

Advokátní spis: Archivované úkony se stále zobrazovaly ve výběru spisu

Banka: Nedocházelo k uložení nastavení bankovního účtu

Podatelna: Nový vzhled přiložených souborů u emailu způsoboval nevhodné rozšíření tohoto okna

Pohledávky: Vylepšeny údaje pro službu Skiptracing

Pohledávky: V Přehledu Financí došlo k přejmenování některých finančních skupin, upřesňujících její typ

Pohledávky: U Nebankovního registru a Registru centrální evidence exekucí dochází k lustraci na základě, data narození, jména a příjmení, pokud není vyplněno RČ

Pohledávky: U EPR se generují na základě nastavení tyto položky: Převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby a Písemné podání nebo návrh ve věci samé


Verze 20.6.2.

Advokátní spis: Aktivity s adresáty nezobrazovaly správný stav doručení

Nástěnka: Opraveno zobrazení některých zpráv v panelu K vyřízení

Podatelna: U odeslané pošty v podatelně můžete evidovat v novém poli výši poštovného

Pohledávky: Ve financích u položky Náklady právního zastoupení docházelo při ručním zadání k chybném výpočtu

Pohledávky: Předání pohledávky k exekučnímu vymáhání je nyní možné datovou zprávou i emailem

Subjekty: Vyhledání adres Googlem bylo doplněno možností přepnutí do režimu ručního zadání adresy

Úkoly: U všech úkolů je možné zadat vlastní název nebo upravovat číselník s těmi nejpoužívanějšími typy


Verze 20.6.3.

Advokátní spis: Pokud u subjektu není uvedena adresa, na kterou má být faktura zaslána, zobrazí se varování, že nelze fakturu vytvořit

Banka: Při spárování platby k pohledávce s více dlužníky dochází k jejich rozlišení podle data narození

Banka: Filtrování plateb podle typu případu funguje již správně

EPR: Spuštěn počátek automatizace stavů pohledávek

Nastavení: U Integrace Azure search (fulltextové vyhledávání v dokumentech) přibyla možnost Indexovat s OCR, dále deaktivaci této integrace je možné provést pouze přes podporu

Nastavení: V Rozúčtovacích profilech je nyní možné mazat jednotlivé položky

Pohledávky: Zpracovány do Evolia nové úrokové standardy

Pohledávky: V přehledu financí jsou nyní zobrazeny také údaje o nerozúčtovaných platbách a přeplatku

Pohledávky: Finanční položky se nyní správně rozřazují do sloupců v Rozúčtování

Podatelna: Při přeposlání datovky se nyní připojuje také soubor ZFO Doručenka

Podatelna: Označení vyřízení pošty tuto poštu zároveň označí jako přečtenou

Podatelna: Založení příchozí listinné pošty obsahovalo drobné chyby

Tisk: Nový typ tiskového parametru, pro Další údaje spisu nebo pohledávky.

Splátkový kalendář: Funguje správně párování s platbami při založení kalendáře pozpátku

Našli jste odpověď?