NOVINKY

 • Banka: Zpracováváme příchozí platby také od Moneta Money Bank, UniCredit Bank a Komerční banky
 • EPR: V nastavení šablony přibyla záložka Stálé přílohy, kam můžete nahrávat dokumenty které chcete přiřadit ke každému odeslanému EPR
 • Email: Odchozí emailové zprávy můžete podepsat svým certifikátem
 • Dokumenty: Všechny dokumenty je nyní možné označit štítky
 • Dokumenty: Vyhledávací pole v horní liště Evolia nyní dokáže najít také dokumenty uložené ve všech případech
 • Synchronizer: Aplikace Evolio Synchronizer je dostupná také pro zařízení MacOS od společnosti Apple
 • Pošta: Ke každé zprávě je možné založit úkol bez nutnosti jej svazovat se spisem
 • Pošta: Přibylo tagování pošty úkonem ke kterému byla přiřazena a celkovému přepracování funkce K vyřízení u zpráv v Poště
 • Pošta: V přehledu zpráv přibyly ikony pro přeposlaní a odpovědi na danou zprávu
 • Power reporting: V aplikaci je možné slučovat více subjektů do jednoho bez ztráty dat
 • Manažer vyúčtování: Nevyúčtovanou práci můžete filtrovat podle nových parametrů
 • Integrace: Lustrace v Centrální evidenci exekucí probíhá nyní i podle IČO
 • Subjekty: K podnikajícím subjektům můžete přidat kontaktní osobu
 • Vykazování: Přepracováno vykazování v horní liště Evolia a části Můj výkaz práce
 • Vykazování: V Můj výkaz práce se zobrazují nevykázané aktivity, což je vyřízení pošty, úprava dokumentů a zpracování úkolů a pokud máte právo, můžete vidět výkaz ostatních uživatelů
 • Vyúčtování: V panelu Souhrn vyúčtování přibylo rozdělení s/bez DPH, tlačítko pro zápočet záloh a také vytvoření faktury
 • Zabezpečení: Přístup zákaznické podpory je možné pouze na Váš souhlas
 • Značky: U značek v případu je možné zadat jejich druh


VYLEPŠENÍ

 • Dokumenty: V Hromadných úpravách přibyla možnost označit najednou všechny soubory a dále řazení podle data poslední změny
 • Dokumenty: V druhém rozložení dokumentů přibylo oznámení o datu nahrání, změny a kdo jí provedl bez nutnosti otevření revize
 • EPR: Nyní můžete používat do Skutečností v šabloně tiskové parametry [[PripadUDF|Název]]
 • EPR: Upravena místní příslušnost při odesílání platebního rozkazu na soud
 • Email: Emailovou schránku lze nastavit pouze na odesílání zpráv
 • Email: Můžete založit ručně novou emailovou schránku do Evolia i se špatným heslem, kdy dojde ale k její deaktivaci
 • Manažer vyúčtování: Vyúčtování je možné generovat a odeslat najednou společně s fakturou
 • Nástěnka: Poštu k vyřízení můžete označit jako splněnou přímo z nástěnky
 • Finance: Jednotlivé finanční položky v nastavení jdou skrýt/zobrazit v menu případu
 • Případy: Přepracovány procesy v časové ose, dochází tak k okamžitému zobrazování změn v případu
 • Pošta: U přiřazení zprávy ke spisu s úkolem, bylo do pole vyřízení úkolu přidán ke dni také hodinový záznam
 • Číselná řada: V řetězci číselné řady případu je dodána volba odstranění aktuálního roku z řady
 • Splátkový kalendář: Přidáno tlačítko pro přidání nové splátky ke kalendáři se splátkami úroku, jistina na konci
 • Vyúčtování: Provedené změny v počtech ve vyúčtování se nepromítaly do vykázané práce ve spisu
 • Vlastní záložky: Jednotlivá UDF pole u subjektů můžete v editoru JSON upravovat
 • Vlastní záložky: Nový typ UDF pole: Text - víceřádkový, umožňuje zápis rozdělit do více řádků
 • Předat k vymáhání: Pokud předáváte spis k vymáhání prostřednictvím emailu, automaticky se vyplní předmět zprávy
 • Číselníky: Všechny číselníky (seznamy hodnot k výběru) mají při úpravách předem nastaven druh případu ten v kterém se právě nacházíte (spis, pohledávka, úvěr atd.)
 • Evolio: Zlepšeno zobrazení Evolia na mobilních zařízeních


DROBNÉ ZMĚNY A OPRAVY

 • EPR: Nastavení šablon pro elektronický platební rozkaz se přesunulo do části Integrace
 • Nástěnka: Upraveno pořadí úkolů v panelu Aktuální úkoly od nejstarších
 • Dokumenty: Zprovozněno abecední řazení složek v sekci Dokumenty
 • Finance: Nezobrazovala se částka ve finanční položce bez zadané jistiny
 • Uživatelé: V nastavení uživatele můžete zadat jeho pohlaví
 • Uživatelé: Úprava údajů uživatele přes horní lištu se nezobrazila v části Nastavení
 • Uživatelé: Skupiny byly přejmenovány na Týmy
 • Pošta: Po vyřízení pošty v Doručené poště a jejích podsložkách nastával automatický posun k další zprávě
 • Pošta: V přehledu pošty pokud nastal stejný den tak pošta z minulých měsíců vypadala jako dnes doručena
 • Případy: Sjednoceno názvosloví v nastavení případu
 • Splátkový kalendář: Po úpravě dne splátky se zobrazí o kolik dní nastal posun a kdo změnu provedl
 • Splátkový kalendář: U anuitních splátek docházelo k méně přesným výpočtům z důvodu zaokrouhlení splátky
 • Subjekty: Neproběhlo správné načtení adresy z Google kvůli PSČ
 • Úkony: Nyní se správě zobrazuje datum na časové ose u úkonů založených zpětně v čase
 • Úkony: Názvy dlouhých uživatelských polí byly upraveny a přemístěny nad tyto pole
 • Úkony: Opraveny špatný název emailové schránky u adresáta
 • Vykazování: Opraveny součty vykázané práce za aktuální den
 • Vykazování: Při zapnutí účtování na Samostatný spis a vyplnění Účtovat na, se spis přepnul opět na Na klienta
 • Vyúčtování: V Souhrnu byly doplněny informace o DPH do panelu Fakturace
 • Vyhledávání: Opravena chybějí diakritika


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?