Přehledy umí, stejně jako samotné Evolio, omezit spuštění některých funkcí uživatelům, kteří nemají ze své pracovní pozice dostatečné oprávnění k jejich provádění.


Image Placeholder

K oprávněním se dostanete kliknutí pravým tlačítkem myši na přehledu a vyberete Upravit složku nebo filtr. V nastavení přejdete do části Oprávnění. Druhá možnost je přímo v otevřeném přehledu, kde je v horní části skryté menu pod třemi tečkami s nabídkou Nastavení filtru.


Image Placeholder

V úvodním nastavení mají uživatelé povolena všechna práva, i když nejsou vyznačena v tabulce. Pokud ale začnete práva přidělovat a odebírat u jednoho uživatele, musíte už ostatním uživatelům jejich práva přidělit.


Co jednotlivá práva umí?

  • Vše - rychlé přidělení všech oprávnění
  • Čtení - právo pro zobrazení přehledu (včetně filtrace, seskupování dat atd.)
  • Spouštění metody - právo pro spouštění tlačítek, která mohou být u přehledu nakonfigurována
  • Kopírovat - oprávnění pro kopírování dat přes schránku
  • Tisk - oprávnění pro generování tiskových sestav
  • Export - právo exportovat zobrazené data do Excelu
  • Editace - možnost upravovat data v přehledu (pokud je pro to přehled určen)
Image Placeholder

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?