Evolio Synchronizer je aplikace sloužící pro zobrazování a úpravu dokumentů ve formátu .docx bez nutnosti dokumenty stahovat do Vašeho počítače. Nabídka ke stažení Evolio Synchronizeru je vždy zobrazena v pravém dolním rohu záložky Dokumenty.


Instalace na Windows

Po stisknutí tlačítka Stáhnout Evolio Synchronizer se otevře stránka, ze které program stáhněte do svého počítače tlačítkem Install.


Stažený soubor poté spusťte a Synchronizer nainstalujte. Po úspěšné instalaci vyzkoušejte, zda aplikace funguje otevřením dokumentu z prostředí Evolia.


Windows instalace pomocí MSI souboru

V zabezpečených firemních sítích je občas nutné použít instalační soubor ve formátu MSI. Určitou nevýhodou je, že správce sítě poté musí dohlédnout na instalaci nových verzí. Ty naštěstí v případě Synchronizátoru nejsou časté.

MSI instalaci si můžete stáhnout zde.


Instalace na MAC OS

Pro uživatele s počítačem Apple jsme připravili video návod. Nejde o nic složitého. Stáhnete si zip soubor s instalátorem a provedete instalaci do složky Aplikace.

Aplikaci si můžete stáhnout na Mac App Store.


UPOZORNĚNÍ: Pokud Vám při spuštění Synchronizátoru vyskočí hlášení o neautorizovaném software, musíte Synchronizátor spustit přes místní popup menu, kde vyberete Otevřít. V některých případech je nutné toto provést 2x za sebou.


Nastavení Synchronizeru

Aplikaci můžete jednoduše najít a otevřít skrze ikonu na hlavním panelu ve Vašem počítači pravým tlačítkem myši, kde naleznete také Nastavení.


Přehled obsahuje dokumenty, které jste otevřeli jako poslední. Stisknutím ozubeného kolečka v pravém horním rohu zobrazíte možnosti aplikace.


Nastavení – volíte jazyk aplikace a zda se budou zobrazovat notifikace (upozornění při zobrazování a uložení dokumentů do Evolia).


Vymazat cache – vymaže data z mezipaměti počítače. Použijte jako první pomoc v případě, že je problém s funkčností!

Složka s dokumenty – otevře složku ve Vašem počítači s uloženými soubory zobrazenými pomocí Synchronizeru.

Zavřít – zavře právě prohlížené okno aplikace.

Ukončit aplikaci – ukončí činnost Synchronizeru, při další práci se soubory v Evoliu se automaticky spustí.

Další nastavení propojení Synchronizeru s Evoliem v prohlížeči naleznete v Nastavení prohlížeče.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?