Verze 2022.3.1.

Vylepšení

ARES: načítání údajů z ARESu lze kdykoliv ukončit křížkem a pokračovat v práci

Vykazování: na kartě Vykazování ve spise je umožněna filtrace faktur

Manažer vyúčtování: nový filtr v přehledu, který umožňuje zobrazit všechnu práci kromě volna

Vykazování: v nastavení vykazování u případu je nyní možné zvolit zaokrouhlování času vykázané práce

Nastavení: do nastavení firemních údajů byla přidána kolonka "Společnost"

Nemovitosti: nově v přehledu LV zobrazeno také katastrální území

Integrace: hybridní poštu je nyní možné aktivovat a spravovat přímo v nastavení integrací

Integrace: modul Automatizace je nyní možné aktivovat a spravovat přímo v nastavení integrací

Drobné opravy a změny

Dokumenty: změna řazení dokumentů dle data vzniku se samo nezruší

Přihláška do insolvence: částka přihlašovaného úroku z prodlení je správně zapisována ze sloupce "zbývá"

Vyúčtování: vyladěn text na faktuře v anglickém jazyce

Manažer vyúčtování: v detailu vyúčtované práce uživatelů v Přehledu doplněn posuvník

Úkony: filtrování aktivit v případu podle data opět funkční

KN: po přidání řízení na katastru nemovitostí do spisu není potřeba znovu načíst stránku pro zobrazení značky

Úkol: zprovozněny hypertextové odkazy v notifikačních emailech integrací

Pošta: nově se po přiřazení do spisu ukládají také dokumenty z odeslané pošty

Pošta: vyladěn design okna pro odchozí hybridní poštu

Úkoly: upraven vzhled úkolů zobrazených na kartě případu v panelu úkolů tak, aby text nepřetékal do dalšího úkolu

Úkoly: formát času u posunu úkolů upraven na 24 hodinový

Vykazování: při zápisu volna je pole Interní spis povinným údajem

Nastavení: notifikace pro změny ve sledovaném úkolu jsou defaultně zapnuty pro všechny uživatele včetně nově založených

Dokumenty: v seznamovém zobrazení dokumentů ve spise se složitější cesta k souborům již nepřekrývá s možností řazení

Manažer vyúčtování: datum ve filtru Nevykázané práce se po jejím rozkliknutí přenese i do spisu

Integrace: změna tečky na desetinnou čárku v procentech zobrazených při výpisu z obchodního rejstříku

Úkoly: opraven filtr datumu pro správné načítání dat

Pošta: vyřešeno duplicitní přiřazování datových zpráv ke spisu

Úkoly: doladěn proces přidávání položek do seznamu úkolů a zamezení chybám při zrušení konceptu položky

Úkoly: opravena filtrace úkolů podle data v sekci Úkoly a kalendář

Vykazování: doladěna synchronizace mezi spisem a vyúčtováním při změnách položek

verze 2022.3.0

Novinky

Pošta: nově umožněno stahování doručenek ve formátu PDF pro příchozí i odchozí datové zprávy

Finance: přidána funkce pro kopírování finančních položek z nadřízeného spisu do podspisu

Finance: přidána funkce pro kopírování přijatých plateb z nadřízeného spisu do podspisu

Případ: nová lustrace subjektu na základě RČ a dalších údajů, zda má datovou schránku.

Pošta: nové dialogové okno s detaily o průběhu stahování datových zpráv

Integrace: přidána integrace s SharePointem

Pohledávky: možnost podání hromadné žaloby pro nadřízený spis i podspisy

Datové schránky: při 10 chybných pokusech o přihlášení k DS bude dočasně zamezen další pokus o přihlášení

Pošta: možnost nastavit, aby se obrázky obsažené v těle emailu nezobrazovaly jako příloha, tudíž nestahovaly do dokumentů případu

Vykazování: osobní statistika vykazování na Nástěnce

Vykazování: nové okno vykazování práce pro vykazování vyhláškou 177 pes kalendář nebo úkon

Integrace: možnost načíst si data o subjektu z Obchodního rejstříku ve spise

Uživatelé: v případu se zobrazí žlutá lišta se jménem uživatelů, kteří jej mají také zobrazený

Manažer vyúčtování: kliknutím na jméno uživatele v Přehledu nyní najedete do jeho osobních statistik vykázané práce

Vylepšení

Finance: nový sloupec Podtyp v tabulce přehledu příchozích plateb

Vyúčtování: umožněn export faktur pro Pohodu ve formátu XML

Úkoly: vylepšená filtrace v seznamu úkolů o filtraci podle agendy

Splátkový kalendář: nové dopočítávání počtu splátek podle výše měsíční splátky

Nastavení: Evolio bude upozorňovat na konec certifikátu 14 dní před koncem jeho platnosti

Úkoly: v seznamu úkolů máte nyní možnost skrýt nechtěné sloupce

Finance: umožněna změna výše jistiny a následný přepočet příslušenství

Vykazování: v nastavení vykazování u případu můžete nastavit zaokrouhlování

Pošta: přidána funkce pro přeposlání odchozí datové zprávy emailem

Pohledávky: při úpravě jistiny možnost přepočítat SOP a odměny

Přehledy: rozšíření podle Evolio Power Reportingu, například - úprava datových typů, akce pomocí dvojkliku myši, možnost rozšíření sloupců...

Úkoly: nově je u úkolu viditelný počet dní, o který byl posunut

Manažer vyúčtování: v záložce Nevyúčtovaná práce byl přidán sloupec Vícepráce do tabulky

Vykazování: možnost označit práci za Vícepráci i při vykazování přes horní lištu

Drobné změny a opravy

Subjekty: u seznamu případů na kartě subjektu jsou zobrazeny jejich stavy

Manažer vyúčtování: spisy v nevyúčtované práci se nyní automaticky otevírají v novém okně

Nemovitosti: číselník obcí u přidávání nemovitostí rozšířen o okresy

Případ: podrobnosti o subjektu se nyní zobrazují i na kartě případu v panelu Subjekt

Úkon: automatické zvětšování pole s poznámkou při větším množství textu

Finance: oprava gramatických nesrovnalostí v dialogu finančních položek

Přehledy: přidán proces načítání reportů v přehledu

Pošta: uzamčený dokument v příchozí poště již není možné přejmenovat

Subjekt: přesnější našeptávač adresy, který po zvolení zobrazí rozepsanou adresu a umožní její úpravy

Úkoly: na kartě spisu se v případě více řádků popisu úkolu formátování nerozpadne

Uživatelé: v nastavení uživatelů se v případě více týmů štítky u uživatele rozšíří do dvou řádků, aby byly všechny viditelné

Vykazování: na záložce hotových výdajů ve spise se již nezobrazuje suma odpracovaných hodin

Vykazování: v případě změny uživatele, který práci provedl se spolu s ním změní i hodinová sazba

Našli jste odpověď?