Všechny sbírky
Novinky v Evoliu
Evolio 2022
Podrobný seznam změn ve verzi 2022.3
Podrobný seznam změn ve verzi 2022.3
Aleš Kozel avatar
Autor: Aleš Kozel
Aktualizováno před více než týdnem

Verze 2022.3.8.

Novinky

Splátkové kalendáře: Pod hlavičkou nově zobrazena suma částek po splatnosti a suma plateb

Vylepšení

Výkazy práce: Při vykazování práce je nyní možnost výběru pouze aktivních nebo všech spisů

Výkazy práce: Do nevykázané práce se nyní propisují odchozí i příchozí hovory

Fakturace: Doplněn rozpad DPH v Kč u faktur do zahraničí v cizí měně

Fakturace: V PDF zálohové faktury nyní není uváděn rozpad DPH, nahradil jej text “TOTO NENÍ DAŇOVÝ DOKLAD!”

Fakturace: Daňový doklad k přijaté záloze nyní neobsahuje položku “Uhrazeno”, DUZP nyní odpovídá platbám na zálohové faktuře. Doplněno také upozornění, pokud je datum vystavení více než 15 dní od DUZP.

Přehledy: Ve filtrech Přehledů je nyní zobrazeno barevné podmíněné formátování polí dle Evolio Power Reporting

Vyúčtování: Ve vyúčtování je nyní po najetí na vykřičník vidět štítky subjektu a spisu

Banka: Při nastavování bankovních účtu máte nyní možnost omezit přístup jen vybraným uživatelům

Spisy: Na záložce Depozita je nyní zobrazována aktuální výše depozita

Drobné opravy a změny

Licence a fakturace: U změny plánu licencí aktualizované částky

Pošta: Upraven proces odesílání emailů tak, aby nekončily ve stavu “k odeslání”, i když se má odeslat hned

Banka: Optimalizováno načítání stránkování na výpisu z bank
Spisy: Oprava řazení na záložce Podspisy
Spisy: Upraveno zobrazování haléřových částek v depozitech

Spisy: Oprava zobrazení datumu a důvodu storna u Úroku a Jistiny

Nastavení: Oprava zobrazení typu stahování mailové schránky po úpravě propojeného emailového účtu

EPR: Úprava pro výběr žalovaného. Nově bude omezeno vkládání žalovaného pouze v případě, že je dlužníkem a nemá nadřízený subjekt.

Verze 2022.3.7.

Novinky

Fakturace: Nově možnost fakturace do zahraničí v režimu reverse charge

Vylepšení

Fakturace: Zlepšení přehlednosti částečně zaplacených faktur a uhrazených zálohou

Fakturace: Možnost nastavení počtu dnů do splatnosti faktury

Splátkové kalendáře: Rozšíření funkcí u aktuálního splátkového kalendáře o Zrušit párování a Napárovat platby

Drobné úpravy a změny

Vykazování: Zpřístupnění možnosti upravit již zadané volno

Splátkové kalendáře: Oprava možnosti přesouvání plateb ze stejného data

Daňové doklady: Úprava správného zobrazování informací na daňových dokladech

Faktury: Úprava textu při zobrazení zápočtu faktury s daňovým dokladem

Faktury: Úprava textací v daňových dokladech k přijaté záloze a daňových dokladů v PDF

Úkoly a kalendář: Oprava zobrazování úkolů na kartě se seznamem úkolů

Subjekt: Optimalizace načítání dat při výběru adresy subjektu

Spisy: Optimalizace načítání dat v záložce finance

Spisy: Optimalizace systémového procesu ukládání ručně zadané platby ve faktuře a zálohové faktuře
Datové zprávy: Zamezení duplicitního odeslání datových zpráv v případě, že ve stejný čas dva uživatele odeslali stejné uložené zprávy

Banka: Oprava funkčnosti tlačítka smazání platby

Paušály: Dopracování tlačítka Odstranit v editaci paušálu na klienta

Pošta: Zamezení duplicitního zobrazení souboru v úkonu Příchozí pošty

Pošta: Opravení zobrazovaného data u vytvářeného úkolu při přiřazení ke spisu

Pošta: Úprava zobrazené délky názvu souboru u editace spisu na mailu

Pošta: Zamezení duplicitního odeslání mailu při dvojkliku na tlačítko Odeslat

Úkon: Zjednodušení systémového procesu zavření úkonu

Přihláška do insolvenčního řízení: Rozšíření generování XML pro přihlášku insolvenčního řízení o příznak zajištění pohledávky

Verze 2022.3.6.

Vylepšení

Splátkový kalendář: nové zobrazení počtu minulých a aktuálních splátkových kalendářů na spise

Vyhledávání: rozšířeno zobrazování na více subjektů na spise ve vyhledávání

Výkaz práce: nově je možno přidat u výkazu práce interní poznámku

Paušály: přidána možnost zápočtu paušálu z jednoho spisu do druhého

Faktura: rozšíření možností typu platby o Vratku a Zápočet

Dokumenty: nově je možno duplikovat zamčené dokumenty

Přihláška do insolvenčního řízení: rozšíření možností o zajištění majetkem dlužníka

Spisy: poznámky k platbám ve vykazování jsou nyní viditelné již na přehledu plateb

Drobné úpravy a změny

Výkaz práce: oprava zadávání změn času u vyhlášky 177

Výkaz práce: úprava funkčnosti zobrazování částek

Manažer vyúčtování: oprava započítávání víceprací do celkové částky vyúčtované práce

Spisy: úprava zobrazování splátkových kalendářů při přechodu mezi aktivními a minulými

Spisy: přeložen popis zaznamenaných příchozích a odchozích hovorů

Spisy: upraveno zobrazení jména u příchozí listinné pošty na časové ose

Spisy: oprava aktualizace dat na přehledu faktur

Subjekty: optimalizace vkládání štítků

Subjekty: optimalizace načítání štítků u ověření adres emailu a telefonu

Nastavení: úprava načítání sekce nastavení datových schránek

Nastavení: úprava načítání sekce nastavení e-mailů

Pošta: provede se správné načtení úkolu při změně druhu příchozí pošty

Pošta: úprava zobrazení dokumentu v úkonu příchozí pošty

Pošta: aktualizace editoru emailu

Pošta: optimalizace velikosti těla emailu do tisku z pošty

Pošta: oprava zobrazení těla e-mailu v Evoliu

Pošta: oprava funkčnosti příchozí listinné pošty

Úkoly a kalendář: štítky u úkoly rozšířeny o "Ke schválení" a "Schváleno"

Úkoly: přidána možnost přejmenování dokumentu přímo v úkolu

Verze 2022.3.5.

Novinky

Splátkový kalendář – Nově možnost nastavení párování platby buď na aktuální nebo nejstarší splátku

Vylepšení

Manažer vyúčtování: V záložce Vystavená vyúčtování přidáno filtrování dle štítku u subjektu

Email: Při přidávání nové kontaktní osoby z mailu se nyní propíše jméno a příjmení, pokud je v mailu vyplněno

Spisy: Nově přidáno barevné označení příchozí a odchozí pošty v aktivitách

Výkaz práce: Ve výkazů práce se nyní objevují přednostně spisy uživatele

Úkoly: U úkolů je nyní zobrazován údaj, kdy byl úkol splněn

Drobné opravy a změny

Subjekty: Opraveno duplicitní zadání adres při rychlém prokliku

Vyúčtování: Optimalizace načítání při stisknutí tlačítka “Vyúčtovat”

Spisy: Oprava načítání spisů při přechodu mezi agendami

Spisy: Oprava importu LV, kdy se v některých případech importoval název okresu duplicitně

Spisy: Optimalizace procedur v sekci platby

Spisy: Oprava zobrazování procent REPO

Spisy: Optimalizován proces vytváření úkonů

Spisy: Optimalizace procedur časové osy

Dokumenty: Opravena funkčnost úpravy metadat

Email: Optimalizace načítání detailu odchozí pošty a detailu úkolu

Email: Optimalizace procesu přiřazování pošty ke spisu

Email: Ošetření případů, kdy se tvořily duplicitní spisové značky z emailu

Email: Ošetřeno zobrazování plain text emailů

Email: Úprava podmínek pro přiřazení výchozího emailového účtu při odesílání

Email: Úprava logiky, podle které se bere odesílatel přeposlaného emailu

Přehled: Oprava fungování konstantních hodnot v přehledech

Nastavení: Navrácena v přehledu ikonka Depozitních účtů

Výkaz práce: Oprava textace ”Skutečný Čas” na “Skutečný čas”

Výkaz práce: Oprava aktualizací času, za podmínky, že je účtovaný a skutečný čas shodný, pak se při úpravě údaje od-do upraví čas u obou

Výkaz práce: Oprava nefunkčního zvolení odměny u úkonů dle vyhlášky 177 §12a do 1.1.2022

Fakturace: Upraven text upozornění k použití zálohové faktury bez daňového dokladu
Verze 2022.3.4.

Novinky

Fakturace: Evolio umožňuje vystavit daňový doklad k přijaté záloze

Integrace: Spuštěn import údajů o nemovitosti do Evolia z Katastru nemovitostí

Pošta: Oficiálně vydán doplněk do poštovní aplikace Outlook od Microsoftu

Vylepšení

Dokumenty: Je možné duplikovat jednotlivé soubory přes jejich menu

Vykazování: Vyladěno okno pro zápis práce podle vyhlášky č. 177

Fakturace: vylepšen proces práce s DPH u zálohových faktur a daňových dokladů

Fakturace: Upravena faktura pro vystavení v cizí měně zákazníkům v ČR

Integrace: Lustrace CEE u FPO s IČO dle nového zákona nejdříve vyhledá data přes ARES a uloží všechna dostupná data vhodná pro lustraci jako FO

Subjekty: Pokud převádíte podnikatele na fyzickou osobu, nedojde k smazání IČO

Manažer vyúčtování: Přibyl nový filtr v záložce Vystavená vyúčtování pro filtrování podle štítku subjektu

Drobné opravy a změny

Finance: Pokuta je přeřazena do skupiny Jistin

Pošta: pokud nemáte nevedenou datovou schránku, neumožní Evolio stahování

Vykazování: V manažeru vyúčtování bylo upraveno formátování čísel víceprací

Pošta: U příchozí pošty je možné email přidat ke kontaktní osobě subjektu

Úkoly: V náhledu textu se nezobrazují HTML znaky

Úkoly: Opraveno kombinované vyhledávání úkolů

Nastavení: V číselníku úkolů byly vidět i systémové úkoly, které nelze editovat

Fakturace: Odstraněny hlášky při ručním zadání datumu a nevyplnění ceny nebo množství na faktuře

Pošta: U přiřazení značky se při schválení nezobrazují HTML znaky

Verze 2022.3.3.

Novinky

Vykazování: v sekci Výkaz práce je nyní možné přepnout zobrazení vykázané práce do kalendáře

Vylepšení

Spis: upozornění na souběžnou práci je ověřené a byl odebrán beta status

Pošta: upravena hlavička emailu pro správné zobrazení adresáta a kopie

Aktivity: přibylo nové právo, které zamezuje uživatelům vytvářet své názvy úkonů

Finance: zrychleno načítání detailů o platbách

Nastavení: zrychleno načítání seznamu uživatelů a týmů

Drobné opravy a změny

Nastavení: v seznamu rozúčtovacích profilů je správně zobrazeno, který je označen jako výchozí

Nastavení: u datové schránky jejím označením Vyřadit z odesílání a stahování, budete moci i nadále dříve stažené a odeslané zprávy vidět v Evoliu

Subjekty: při založení subjektu se nyní pro vyhledání adresy používá služba Photon

Faktury: zálohové faktury je možné vystavovat jen s jednou sazbou DPH

Aktivity: při zápisu názvu úkonu a následném nahrání dokumentu se nesmaže název

Spis: opraveno mísení různých jazyků u charakteristik hovorů

Pošta: smazání spisových značek z konceptu datové zprávy proběhne správně

Finance: u položky Jiné příslušenství částkou lze změnit nárok, ale ten nemůže být nižší než již uhrazená částka

Finance: individuální splátkový kalendář nyní má jako povinné pole Datum splátky

Nastavení: u nové datové schránky je nyní jako povinné pole Stahování x dnů zpětně

Vykazování: umožněn zápis do pole Aktivita - úkon, kdykoliv je aktivní

Verze 2022.3.2.

Vylepšení

Případ: přidána možnost vytvořit vlastní odkaz v podobě tlačítka, který je zobrazen vedle spisových značek

EPR: do nastavení šablony byla přidána možnost volby typu subjektu pro zástupce žalobce

Vyúčtování: do souhrnu vyúčtování byl přidán součet hodin

Drobné opravy a změny

Spis: vyladěno řazení subjektů ve spise

Úkoly: přidáno podbarvení pro počet úkolů v záložce Přehled úkolů

Dokumenty: proces nahrávání dokumentů je nově zobrazen uprostřed okna

Dokumenty: odemykání dokumentu již nekončí chybou

Vykazování: lepší zobrazení jednotek hodin a minut při vykazování práce přes lištu vykazování

Pošta: pro email ve spise se již zobrazuje nabídka certifikátů

Vykazování: v Přehledu v Manažeru vyúčtování upraveny součty hodin vykázané práce

Pošta: tabulka odchozí pošty rozšířena o zobrazení Věci případu za číslem případu

Finance: datum úkonu je povinným údajem u Nákladů právního zastoupení, aby se předešlo špatnému zobrazení při otevření finanční položky

Pošta: vyladění okna pro odeslanou hybridní poštu - drobná úprava designu, stav doručení nelze ručně změnit, při nastavení stavu doručení není změněno datum

Pošta: po změně druhu příchozí pošty se vytváří odpovídající nastavené nové úkoly

Pošta: při odesílání emailu ze spisu je opět nabízena možnost podpisu certifikátem

Verze 2022.3.1.

Vylepšení

ARES: načítání údajů z ARESu lze kdykoliv ukončit křížkem a pokračovat v práci

Vykazování: na kartě Vykazování ve spise je umožněna filtrace faktur

Manažer vyúčtování: nový filtr v přehledu, který umožňuje zobrazit všechnu práci kromě volna

Vykazování: v nastavení vykazování u případu je nyní možné zvolit zaokrouhlování času vykázané práce

Nastavení: do nastavení firemních údajů byla přidána kolonka "Společnost"

Nemovitosti: nově v přehledu LV zobrazeno také katastrální území

Integrace: hybridní poštu je nyní možné aktivovat a spravovat přímo v nastavení integrací

Integrace: modul Automatizace je nyní možné aktivovat a spravovat přímo v nastavení integrací

Drobné opravy a změny

Dokumenty: změna řazení dokumentů dle data vzniku se samo nezruší

Přihláška do insolvence: částka přihlašovaného úroku z prodlení je správně zapisována ze sloupce "zbývá"

Vyúčtování: vyladěn text na faktuře v anglickém jazyce

Manažer vyúčtování: v detailu vyúčtované práce uživatelů v Přehledu doplněn posuvník

Úkony: filtrování aktivit v případu podle data opět funkční

KN: po přidání řízení na katastru nemovitostí do spisu není potřeba znovu načíst stránku pro zobrazení značky

Úkol: zprovozněny hypertextové odkazy v notifikačních emailech integrací

Pošta: nově se po přiřazení do spisu ukládají také dokumenty z odeslané pošty

Pošta: vyladěn design okna pro odchozí hybridní poštu

Úkoly: upraven vzhled úkolů zobrazených na kartě případu v panelu úkolů tak, aby text nepřetékal do dalšího úkolu

Úkoly: formát času u posunu úkolů upraven na 24 hodinový

Vykazování: při zápisu volna je pole Interní spis povinným údajem

Nastavení: notifikace pro změny ve sledovaném úkolu jsou defaultně zapnuty pro všechny uživatele včetně nově založených

Dokumenty: v seznamovém zobrazení dokumentů ve spise se složitější cesta k souborům již nepřekrývá s možností řazení

Manažer vyúčtování: datum ve filtru Nevykázané práce se po jejím rozkliknutí přenese i do spisu

Integrace: změna tečky na desetinnou čárku v procentech zobrazených při výpisu z obchodního rejstříku

Úkoly: opraven filtr datumu pro správné načítání dat

Pošta: vyřešeno duplicitní přiřazování datových zpráv ke spisu

Úkoly: doladěn proces přidávání položek do seznamu úkolů a zamezení chybám při zrušení konceptu položky

Úkoly: opravena filtrace úkolů podle data v sekci Úkoly a kalendář

Vykazování: doladěna synchronizace mezi spisem a vyúčtováním při změnách položek

verze 2022.3.0

Novinky

Pošta: nově umožněno stahování doručenek ve formátu PDF pro příchozí i odchozí datové zprávy

Finance: přidána funkce pro kopírování finančních položek z nadřízeného spisu do podspisu

Finance: přidána funkce pro kopírování přijatých plateb z nadřízeného spisu do podspisu

Případ: nová lustrace subjektu na základě RČ a dalších údajů, zda má datovou schránku.

Pošta: nové dialogové okno s detaily o průběhu stahování datových zpráv

Integrace: přidána integrace s SharePointem

Pohledávky: možnost podání hromadné žaloby pro nadřízený spis i podspisy

Datové schránky: při 10 chybných pokusech o přihlášení k DS bude dočasně zamezen další pokus o přihlášení

Pošta: možnost nastavit, aby se obrázky obsažené v těle emailu nezobrazovaly jako příloha, tudíž nestahovaly do dokumentů případu

Vykazování: osobní statistika vykazování na Nástěnce

Vykazování: nové okno vykazování práce pro vykazování vyhláškou 177 pes kalendář nebo úkon

Integrace: možnost načíst si data o subjektu z Obchodního rejstříku ve spise

Uživatelé: v případu se zobrazí žlutá lišta se jménem uživatelů, kteří jej mají také zobrazený

Manažer vyúčtování: kliknutím na jméno uživatele v Přehledu nyní najedete do jeho osobních statistik vykázané práce

Vylepšení

Finance: nový sloupec Podtyp v tabulce přehledu příchozích plateb

Vyúčtování: umožněn export faktur pro Pohodu ve formátu XML

Úkoly: vylepšená filtrace v seznamu úkolů o filtraci podle agendy

Splátkový kalendář: nové dopočítávání počtu splátek podle výše měsíční splátky

Nastavení: Evolio bude upozorňovat na konec certifikátu 14 dní před koncem jeho platnosti

Úkoly: v seznamu úkolů máte nyní možnost skrýt nechtěné sloupce

Finance: umožněna změna výše jistiny a následný přepočet příslušenství

Vykazování: v nastavení vykazování u případu můžete nastavit zaokrouhlování

Pošta: přidána funkce pro přeposlání odchozí datové zprávy emailem

Pohledávky: při úpravě jistiny možnost přepočítat SOP a odměny

Přehledy: rozšíření podle Evolio Power Reportingu, například - úprava datových typů, akce pomocí dvojkliku myši, možnost rozšíření sloupců...

Úkoly: nově je u úkolu viditelný počet dní, o který byl posunut

Manažer vyúčtování: v záložce Nevyúčtovaná práce byl přidán sloupec Vícepráce do tabulky

Vykazování: možnost označit práci za Vícepráci i při vykazování přes horní lištu

Drobné změny a opravy

Subjekty: u seznamu případů na kartě subjektu jsou zobrazeny jejich stavy

Manažer vyúčtování: spisy v nevyúčtované práci se nyní automaticky otevírají v novém okně

Nemovitosti: číselník obcí u přidávání nemovitostí rozšířen o okresy

Případ: podrobnosti o subjektu se nyní zobrazují i na kartě případu v panelu Subjekt

Úkon: automatické zvětšování pole s poznámkou při větším množství textu

Finance: oprava gramatických nesrovnalostí v dialogu finančních položek

Přehledy: přidán proces načítání reportů v přehledu

Pošta: uzamčený dokument v příchozí poště již není možné přejmenovat

Subjekt: přesnější našeptávač adresy, který po zvolení zobrazí rozepsanou adresu a umožní její úpravy

Úkoly: na kartě spisu se v případě více řádků popisu úkolu formátování nerozpadne

Uživatelé: v nastavení uživatelů se v případě více týmů štítky u uživatele rozšíří do dvou řádků, aby byly všechny viditelné

Vykazování: na záložce hotových výdajů ve spise se již nezobrazuje suma odpracovaných hodin

Vykazování: v případě změny uživatele, který práci provedl se spolu s ním změní i hodinová sazba

Dostali jste odpověď na svou otázku?