Verze 2022.1.0

Změna vnitřní struktury Evolia, více informací najdete na našem blogu.

Verze 2022.1.2.

Drobné změny a opravy

Pošta: opraveno podepisování souborů datové zprávy certifikátem pře jejich odesláním

Pošta: email při odeslání nyní nemá nežádoucí formátování

Pošta: odstraněno špatné propisování adresy do hybridní pošty

Případ: umožněno ruční zadávání data ukončení případu namísto volby v kalendáři

Integrace: zprovozněno vyhledávání ve službě ARES

Případ: opět umožněno mazání subjektu ze spisu

Pošta: při odpovídání na email nezmizí adresát

Dokumenty: načítání souvisejících vazeb dokumentů je nyní omezeno na 20 nejlepších

Případ: při tvorbě spisu se po změně klienta nezmění Název spisu

Případ: oprava rozdílného zobrazení textu v emailech na časové ose a po rozkliknutí

Případ: po ukončené editaci spisu již nezmizí štítky spisů

Případ: otevřený email ve spise již nemění styl hlavičky spisu

Případ: při nastavení stavu případu je opět umožněno zobrazit celý seznam stavů

Případ: umožněno generování přihlášky do insolvence i při více subjektech ve spise

Pošta: není možné editovat přiřazený případ v poště, je nutné jej nyní odpárovat

Úkon: zprovozněno odesílání dokumentů skrze úkon

Verze 2022.1.3

Vylepšení

Případ: označení subjektu ve spise, u kterého může docházet ke střetu zájmu

Finance: přidána funkce Vyčíslení k Zákonnému úroku

Úkon: možnost určit pořadí vlastních polí v úkonu

Drobné změny a opravy

Případ: korektní zobrazování názvů stavů

Dokumenty: správné zobrazení jména uživatele, který vytvořil vzor dokumentu

Splátkový kalendář: zprovozněno přidávání splátek

Úkol: zprovozněn odkaz na Obchodní rejstřík ve vygenerovaném úkolu

Úkon: poznámka u události se korektně uloží

Časová osa: schválený úkol je nyní propsán do Časové osy případu

Úkol: možnost výběru ze všech subjektů při přidávání k úkolu

Případ: zprovozněna možnost označení osoby jako notifikační na kartě klienta

Úkon: nahrávání více dokumentů do Úkonu již nekončí chybou

Úkol: vyladěno ruční zadávání a změna délky úkolu

Verze 2022.1.4.

Vylepšení

Vykazování: přepracované vykazovací okno u výkazu přes úkon a z kalendáře

Vykazování: přidána možnost Nezapočítat vykázanou práci do paušálů ve vykazovacím okně

Vykazování: přidán proklik na Vyúčtování přímo v detailu vykázané práce

Vykazování: u výkazu práce hodinově je možné zapsat čas OD a DO

Realitní spisy: přidána záložka Nemovitosti k Realitním spisům

Správa certifikátů: možnost nastavit uživatele, kteří mají oprávněný přístup k certifikátům a k jejich užití

Úkol: možnost definovat úkon, který se automaticky otevře po splnění úkolu

Drobné změny a opravy

Pošta: automatické předvyplnění předmětu při odpovídání na datovou zprávu

Manažer vyúčtování: hodiny vykázané práce se již nezaokrouhlují

Vyúčtování: znovu umožněn Export do XLS (Excel)

Pošta: opraveno přidávání dokumentů z případu do datové zprávy

Finance: možnost založit nové UDF s číselníkem

Dokumenty: abecední řazení příloh u úkolu i datových zpráv

Splátkový kalendář: umožněna editace dluhu

Dokumenty: u poslední revize dokumentu uveden správný autor revize

Nápověda: stránka novinek a nápovědy v Evoliu opět funkční

Subjekt: doladěno zobrazování všech spisů vedených u subjektu

Pošta: uživatel ve skryté kopii je zobrazen v odeslaném emailu

Úkol: pro úkoly Řízení na KN je v detailu zobrazován správný název

Pošta: umožněno nahrávání souborů do emailů přetažením

Úkol: okénko chatu již nepřekrývá stránkování seznamu úkolů

Časová osa: přidána informace o čísle dokladu u příchozí platby

Výkaz práce: v kalendáři výkazu práce je nyní rozlišen skutečný a účtovaný čas u jednotlivých položek

Našli jste odpověď?