Všechny sbírky
Novinky v Evoliu
Evolio 2022
Podrobný seznam změn ve verzi 2022.1
Podrobný seznam změn ve verzi 2022.1
Kateřina Albrechtová avatar
Autor: Kateřina Albrechtová
Aktualizováno před více než týdnem

Verze 2022.1.6.

Vylepšení

Fakturace: Nyní se zobrazují mezi neuhrazenými fakturami i ty s nulovou částkou.

Finance: U příchozích plateb je přidáno tlačítko s proklikem, které otevře okno s detailem, na které položky jsou platby rozúčtované.

Banky: Přidání nastavení párování se splátkovým kalendářem.

Manažer vyúčtování: V hlavičce u faktur je možné nyní nastavit štítky.

Drobné změny a opravy

Fakturace: Nyní se mezi neuhrazenými fakturami zobrazují faktury, kde chybí uhradit drobné nebo jsou již po splatnosti.

Datové zprávy: Při nastavení oprávnění datových zpráv je možné přijímat a odesílat datové zprávy i v rámci týmu.

Manažer vyúčtování: Prokliknutí se na detail vyúčtování, přes hyperlink, do nové záložky prohlížeče.

Úkony: Úprava možnosti zadaní více položek práce najednou.

Výkaz práce: Již se nechtěně nazeškrtávají vícepráce v případě kliku do prázdného místa.

Dokumenty: Možnost převodu souborů s příponou .jpg, .jpeg., .png do PDF.

Subjekt: Při zadávání subjektu z ARES se nyní opět propisuje správně jméno i příjmení.

Email: U přeposílání odchozích emailů se upravila emailová adresa.

Obecně: Již se nevyskytuje chyba serveru při některých krocích úpravy na kartě případu.

Obecné: Byla přidána lišta pro dlužníka, která upozorní v případě, že bude některá z faktur po splatnosti.

Pošta: U hybridní pošty proběhla úprava zobrazení ceny.

Pošta: Nyní je možné odeslat odpověď na datovou zprávu bez nutnosti přidání spisu.

Manažer vyúčtování: Úprava procentuálního součtu odpracovaných hodin, kdy je nyní 100 % = 160h.

Vykazování: DPH se nyní řídí zvoleným odběratelem.

Vykazování: U již uložené vykázané práce je opět možné změnit typ vykazování.

Verze 2022.1.5.

Vylepšení

Fakturace: Evolio umí jakékoliv faktury exportovat do formátu ISDOCX

Vyúčtování: Před vytvořením vyúčtování si můžete vybrat, které období a položky si přejete do něj chcete zahrnout

Vykazování: Pro vykázanou práci je možné zadat procentuální slevu nebo ji označit jako vícepráce

Vykazování: Spuštěna funkce pro přesun vykázané práce mezi spisy

Manažer vyúčtování: Na záložce vystavených vyúčtování je nově možná filtrace podle měny

Pošta: U zpráv ve spise je nyní proklik na úkon, pokud byl při přiřazení vytvořen

Obecné: Při vyhledávání je možné otevřít nabídnuté spisy v novém okně prohlížeče

Pohledávky: U anuitních splátkových kalendářů přibyla funkce pro automatické generování peněžitého poplatku každý měsíc.

Vykazování: K hotovým výdajům je možné zadat výchozí cenu a měnu

Pošta: Doručenka hybridní pošty je automaticky stahována do dokumentů případů

Pošta: Je možné filtrovat příchozí poštu podle ID datové schránky nebo názvu příjemce

Pošta: U přeposlání nebo odpovědi na zprávu je možné vybrat jiný účet odesilatele

Drobné změny a opravy

Manažer vyúčtování: U seznamu vystavených faktur byl nahrazen sloupec DUZP za datum splatnosti

Obecné: Ve všech sekcích na záložce Moje spisy se nyní zobrazují pouze aktivní případy

Obecné: Opraveno názvosloví z IČ na správné IČO

Finance: Do EPR se nevkládají korekční položky

Finance: Opraven výpočet Reposazby pro datum menší než je 1.7.2010

Nastavení: Opraveno správné zobrazení jména uživatele při změně přístupu podpory do Evolia

Vykazovaní: Zrychleno načítání editačního okna již zapsané práce

Nastavení: V nabídce výběru poštovních vlastníků přibyl posuvník pro případ vícero založených vlastníků

Případ: Upraveno chování Evolia při práci s koncepty, pokud nemá uživatel přístup k žádnému emailovému účtu

Dokumenty: Omezeno upravování systémových štítků u dokumentů pro běžné uživatele

Dokumenty: Změněn postup pro nahrávání celých složek s dokumenty, aby nedocházelo k chybě

Případy: Upravena komponenta, která zobrazovala vykázaný čas na timeline

Vlastní záložky: Opraveno otevření dokumentů přes Evolio Synchronizér

Finance: V okně editace EPR je možné upravit ručně částku každé položky

Nastavení: Autorizovanou konverzi je možné provádět ihned po založení nového účtu

Vykazování: Opraveno zobrazení původní hodinové sazby u práce, pokud se v nastavení změnila výše výchozí sazby

Pošta: Evolio automaticky doplní do odchozí listinné pošty výchozí účet hybridní pošty

Obecné: Vyladěn křížek pro zrušení vyhledávání na několika místech ve spisech

Finance: Finanční položku Opakované plnění částkou jde uložit bez vazby na jistinu

Obecné: Vylepšena tabulka se seznamem spisů při použití více druhů filtrů

Případy: Doplněna diakritika do názvů záložek

Finance: Umožněno ruční zadání částky u položky Náklady právního zastoupení

Finance: V detailu Jistiny je možné zadat VS

Banka: Skryta nabídka banky Sberbank

Finance: Přibyla možnost řadit příchozí platby podle jejich typu

Nástěnka: Opraven filtr na zobrazení pošty k vyřízení

Verze 2022.1.4.

Vylepšení

Vykazování: přepracované vykazovací okno u výkazu přes úkon a z kalendáře

Vykazování: přidána možnost Nezapočítat vykázanou práci do paušálů ve vykazovacím okně

Vykazování: přidán proklik na Vyúčtování přímo v detailu vykázané práce

Vykazování: u výkazu práce hodinově je možné zapsat čas OD a DO

Realitní spisy: přidána záložka Nemovitosti k Realitním spisům

Správa certifikátů: možnost nastavit uživatele, kteří mají oprávněný přístup k certifikátům a k jejich užití

Úkol: možnost definovat úkon, který se automaticky otevře po splnění úkolu

Drobné změny a opravy

Pošta: automatické předvyplnění předmětu při odpovídání na datovou zprávu

Manažer vyúčtování: hodiny vykázané práce se již nezaokrouhlují

Vyúčtování: znovu umožněn Export do XLS (Excel)

Pošta: opraveno přidávání dokumentů z případu do datové zprávy

Finance: možnost založit nové UDF s číselníkem

Dokumenty: abecední řazení příloh u úkolu i datových zpráv

Splátkový kalendář: umožněna editace dluhu

Dokumenty: u poslední revize dokumentu uveden správný autor revize

Nápověda: stránka novinek a nápovědy v Evoliu opět funkční

Subjekt: doladěno zobrazování všech spisů vedených u subjektu

Pošta: uživatel ve skryté kopii je zobrazen v odeslaném emailu

Úkol: pro úkoly Řízení na KN je v detailu zobrazován správný název

Pošta: umožněno nahrávání souborů do emailů přetažením

Úkol: okénko chatu již nepřekrývá stránkování seznamu úkolů

Časová osa: přidána informace o čísle dokladu u příchozí platby

Výkaz práce: v kalendáři výkazu práce je nyní rozlišen skutečný a účtovaný čas u jednotlivých položek

Verze 2022.1.3

Vylepšení

Případ: označení subjektu ve spise, u kterého může docházet ke střetu zájmu

Finance: přidána funkce Vyčíslení k Zákonnému úroku

Úkon: možnost určit pořadí vlastních polí v úkonu

Drobné změny a opravy

Případ: korektní zobrazování názvů stavů

Dokumenty: správné zobrazení jména uživatele, který vytvořil vzor dokumentu

Splátkový kalendář: zprovozněno přidávání splátek

Úkol: zprovozněn odkaz na Obchodní rejstřík ve vygenerovaném úkolu

Úkon: poznámka u události se korektně uloží

Časová osa: schválený úkol je nyní propsán do Časové osy případu

Úkol: možnost výběru ze všech subjektů při přidávání k úkolu

Případ: zprovozněna možnost označení osoby jako notifikační na kartě klienta

Úkon: nahrávání více dokumentů do Úkonu již nekončí chybou

Úkol: vyladěno ruční zadávání a změna délky úkolu

Verze 2022.1.2.

Drobné změny a opravy

Pošta: opraveno podepisování souborů datové zprávy certifikátem pře jejich odesláním

Pošta: email při odeslání nyní nemá nežádoucí formátování

Pošta: odstraněno špatné propisování adresy do hybridní pošty

Případ: umožněno ruční zadávání data ukončení případu namísto volby v kalendáři

Integrace: zprovozněno vyhledávání ve službě ARES

Případ: opět umožněno mazání subjektu ze spisu

Pošta: při odpovídání na email nezmizí adresát

Dokumenty: načítání souvisejících vazeb dokumentů je nyní omezeno na 20 nejlepších

Případ: při tvorbě spisu se po změně klienta nezmění Název spisu

Případ: oprava rozdílného zobrazení textu v emailech na časové ose a po rozkliknutí

Případ: po ukončené editaci spisu již nezmizí štítky spisů

Případ: otevřený email ve spise již nemění styl hlavičky spisu

Případ: při nastavení stavu případu je opět umožněno zobrazit celý seznam stavů

Případ: umožněno generování přihlášky do insolvence i při více subjektech ve spise

Pošta: není možné editovat přiřazený případ v poště, je nutné jej nyní odpárovat

Úkon: zprovozněno odesílání dokumentů skrze úkon

Verze 2022.1.0

Změna vnitřní struktury Evolia, více informací najdete na našem blogu.

Dostali jste odpověď na svou otázku?