Uživatelé počítačů Apple MAC mají v mnoha oblastech určitá omezení. Právě pro ně vznikla možnost autorizované konverze na serveru Evolia. Konverze proběhne přímo v Evoliu.

Pro zdárný průběh konverze je nutné nahrát do Evolia komerční certifikát a přihlašovací údaje používané pro přístup do Czech Pointu. To provedete v Nastavení -> Integrace -> Autorizovaná konverze:

Po aktivaci přepínače se zobrazí další část nastavení, kde údaje zadáte:

Našli jste odpověď?