Verze 2021 .3 .0

Novinky

Úkoly: vylepšená práce s dokumenty u úkolů, lze je jednoduše odeslat

Úkoly: nová funkce InfoJednání upozorňuje na nadcházející události

Banka: možnost použít připojené bankovní účty pro depozita

Vylepšení

Pohledávka: na časové ose a v aktivitách jsou rozlišovány příchozí a odchozí platby

Dokumenty: přidána možnost zkopírovat dokument do jiného spisu

Banka: umožněno propojení se Sberbank

Nastavení: možnost zobrazit jen aktivní uživatele

EPR: při vytváření nového požadavku vyberte všechny nebo jen určité dlužníky

EPR: u finančních položek se můžete nyní rozhodnout, zda je chcete vložit do EPR a Přihlášky do insolvence či nikoliv

Úkoly: popis úkolů je viditelný v případech

Spisová značka: pro exekutory přidána funkce přesměrování na Exenet po kliknutí na spisovou značku

Úkon: vylepšený vzhled a funkčnost formuláře úkonu

Pohledávka: možnost zastavit přepočet financí k Vámi zvolenému datu

Nastavení: Vyladěny možnosti zálohy dat, přidáno tlačítko Kompletní záloha

Drobné změny a opravy

Banka: deaktivována pro uživatele s FREE licencí

Pošta: doladění vyskakovacích hlášek při změně druhu zprávy

Podpora: přístup technické podpory do spisů lze omezit na časový úsek

Dokumenty: umožněno přesouvání souborů v seznamovém rozložení

Úkoly: přidáno tlačítko Upravit u popisu úkolu

Vyúčtování: doplnění informací o tvůrci a způsobu vytvoření do faktury a na vyúčtování

Advokátní spis: přidána možnost otevření spisu v novém okně

Emaily: vylepšené našeptávání, při výběru adresátů vidíte také uživatele

Dokumenty: proces nahrávání dokumentů je opět viditelné v levém menu

Verze 21.3.1.

Vylepšení

Pošta: při odesílání dokumentu dopisem či hybridní poštou je přidána možnost vybrat subjekt z příslušného spisu

Drobné opravy a změny

Podatelna: odstraněno přebytečné řádkování při formátování podpisu emailu

Nastavení: barva štítků u uživatelů upravena pro lepší orientaci

Pošta: opraveno otevírání souborů v listinné poště

Pošta: zamezení vícenásobného odeslání emailu

Verze 21.3.2.

Drobné opravy a změny

Úkon: Odstraněny problémy se zadáváním firmy jako adresáta odchozí pošty

Depozita: Uložení vkladu do depozit opět funkční

Pošta: Vyladěna funkčnost zvětšení emailu na celou obrazovku při odesílání ze spisu

Verze 21.3.3.

Vylepšení

Infosoud: rozšíření hledání o značky typu 13 P A NC 249 / 2020

Úkon: rozšířené možnosti sledování stavu zásilky hybridní pošty

Drobné opravy a změny

Úkon: obnovena možnost stahování podacího lístku z odchozí pošty

Pošta: přidána varovná hláška při nevyplnění adresáta pošty

Verze 21.3.4.

Vylepšení

Pošta: přidáno tlačítko pro odstranění formátování textu u emailů

Vykazování: rozlišen název faktury pro plátce a neplátce DPH.

Vykazování: neplátcům DPH se nadále nezobrazuje DIČ na faktuře.

Vyúčtování: upraven algoritmus pro tarifní hodnoty

Uživatelé: nové pole Druh licence v nastavení uživatelů

Dokumenty: automatické doplnění data pravomocného ukončení do metadat dokumentu u rozsudku typu C

Drobné opravy a změny

Pošta: šablony emailů se ve výběru řadí abecedně

Nastavení: mazání týmů uživatelů opět funkční

Pošta: text o zpracování ZFO souboru se propisuje do samostatného pole, nikoliv do poznámky

Banka: vyladěno zarovnání sloupců a jejich hodnot

Kalendář: převedení kalendářů na českou verzi včetně překladu

Vykazování: práce se opět vykazuje se zvoleným datem

Vykazování: zápis práce při ruční změně úkonu opět funkční

Případy: vyladění propisování stavů odchozí pošty na časové ose

Uživatelé: uživatelé a praktikanti jsou správně započítáni do licence

Úkoly: zamezení přidání vícenásobné události v kalendáři

Dokumenty: upraveno zobrazení okna s metadaty

Případy: příchozí hovory se již zapisují správně do aktivit spisu a na časovou osu

Verze 21.3.5.

Vylepšení

Integrace: Možnost zasílání změn o řízení na katastru nemovitostí

Pošta: emaily jsou nyní přehlednější díky možnosti volby fontů

Úkoly: přidáno zadávání délky trvání úkolu

Úkoly: doladění poznámky u úkolu, přidána možnost úprav textu a vložení obrázku

Drobné opravy a změny

Vykazování: vyhledávání přednastavených položek při vykazování práce opět funkční

Vykazování: příjemnější styl boxů v Můj výkaz práce

Pošta: Umožněno odstranění odchozí pošty z Aktivit spisu


Našli jste odpověď?