Vylepšení

Email: V okně emailu je vizualizováno nahrávání souborů jako příloh

InfoSoud: Při spárování se spisem se zobrazí poslední změna v řízení, dále se vytváří notifikace už na všechny změny

Drobné změny a opravy

Případy: Opravena chyba při které došlo k změně stavu spisu i když tato změna nebyla odsouhlasena

Metadata: Štítek se zapsanými metadaty se při větším počtu souborů neschová mimo obrazovku

Úkoly: U systémově vytvořených úkolů nebylo možné provádět úpravy

Finance: V Přehledu jsou aktualizovány částky pokud dojde k smazání platby

Vyúčtování: Jako odběratel faktury je doplněn klient pokud není v nastavení vyplněno pole Účtovat na

Případy: Upraveno rozmístění tlačítek pro uložení hovoru, kvůli tlačítku podpory

Dokumenty: Při určitém rozlišení se skryla část menu pro nahrávání souborů a složek

Manažer vyúčtování: U nevyúčtované práce ve spise se zobrazuje jeho rozpočet

Finance: Fin. položka Náklady spojné s uplatněním pohledávky jde odstranit a uložit

Pošta: Rozepsaná datová zpráva jde odstranit

Dokumenty: Zobrazena správná schybová hláška při pokusu nahrát revizi uzamčeného souboru

Našli jste odpověď?