V tomto panelu vidíte ve stromečkové struktuře, které subjekty se daného spisu účastní a jejich role v případu.

advokátního spisu, obchodního případu a obecné agendy  je panel zobrazován vždy v prostřední části karty Přehled.U pohledávek a úvěrů je panel volitelný, jde zviditelnit a kdykoliv zase schovat. Přidání subjektu 

Subjekty dělíme na hlavní typy a podřízené subjekty. Pokud potřebujete vlastní typy subjektů je možné je přidat do číselníku, jak na to se dozvíte na konci článku. Subjekt hlavního (nadřízeného) typu přidáte v panelu šedým křížkem  vpravo nahoře. Zobrazí se formulář, ve kterém vyberete kategorii subjektu. A následně naleznete daný subjekt v databáziVyhledávání obsahuje našeptávač, který po vyplnění několika znaků vyhledá subjekty s těmito znaky ve jméněPokud subjekt není v databázi, je potřeba jej založit pomocí tlačítka Vytvořit nový subjekt. Jména mohou také podléhat GDPR, pokud došlo k anonymizaci osobních údajů, je zobrazena pouze zkratka  ***GDPR*** .Po zavedení do případu a kliknutí na jméno subjektu se zobrazí jeho kontakty  a další možnosti. Pokud chcete přejít na kartu subjektu, stačí kliknout na jméno subjektu.
Pokud je u subjektu uveden jakýkoliv kontakt, lze kliknutím na něj rovnou vytvořit nový email nebo odeslat datovou zprávu. 


Image Placeholder
Podřízené subjekty

Podřízené subjekty poslouží v případě, že je zde subjekt, který nepatří mezi hlavní subjekty, ale zároveň k nim má určitý vztah. Ten je zobrazen za jménem menším písmem a světlejší barvou, např. právní zástupce, obecný zmocněnce, opatrovník  apod.Přidat podřízený subjekt jde jedině skrze subjekt, ke kterému bude mít vazbu, pomocí Přidat podřízený subjekt. Výběr subjektu probíhá stejně jako u hlavních typů.Podřízené subjekty lze přidat k jakémukoliv subjektu, tedy i podřízený subjekt může mít vůči sobě další podřízený subjekt.

Image Placeholder

Insolvence

Je možné že se Vám ve spise u jakéhokoliv subjektu zobrazí oranžový trojúhelník. Tento znak symbolizuje, že daný subjekt je v insolvenci.Subjektů můžete mít nepřeberné množství. Víte jak přidat další typy subjektů?