Karta advokátního spisu obsahuje záložku Přehled, ve které jsou nejdůležitější informace evidované o spisu (snaží se přehledně ukázat to nejdůležitější ze spisu). Počínaje číslem spisu, přes informace o subjektech, úkolech a časovou osou konče.

Karta  má následující hlavní části:
  1. Záhlaví spisu
  2. Panel klient
  3. Subjekty ve spise
  4. Panel úkoly
  5. Doplňkové informace a značky
  6. Časová osa (Timeline)


Záhlaví spisu

Je lišta v horní části. Ikony s obrázky uživatelů označují funkci Vyřizuje, Zodpovídá a přístup do spisu. Uprostřed kromě čísla spisu s jeho názvem obsahuje záhlaví také štítky a další záložky s podrobnými informacemi.Díky štítkům můžete spis snadno kategorizovat nebo  použít štítek jako příznak. Pod názvem spisu naleznete ostatní záložky spisu. Ty umožňují přejít k dalším, podrobnějším částem případu. Malé číslice vedle nich zobrazují počet záznamů, čímž získáváte rychlý přehled. Tlačítko +  za poslední záložkou umožňuje schovat nebo zviditelnit ty, které nemají využití v každém spise a vytvářet si  vlastní záložky.Dalším tlačítkem dostupným v horní liště je Přidat  s možností  Odeslat email  Datovou zprávu.

Při odeslání pošty se zobrazí nové okno s číslem daného spisu. Lze vybrat předem vytvořenou  šablonu emailu, ikona  Spony  připojí soubor k emailu a to buď  Nahráním z počítače, vybíráte soubory z disku Vašeho počítače, nebo  Přidání z dokumentů spisu  otevře nabídku s dokumenty uložených ve spise. Pokud chcete dokončit email později, můžete jej uložit jako koncept. Tento koncept se zobrazí následně na Časové ose a v aktivitách.
Datové zprávy fungují podobně, můžete navíc zadat čísla jednací, spisové značky, způsob doručení  nebo zmocněníPokud chcete změnit údaje uvedené při založení spisu, použijete tlačítko s obrázkem  tužky. Zobrazí se zakládající formulář, kde požadované údaje změníte. Celý případ odsud také smažete tlačítkem Odstranit. Dole ve formuláři přibylo tlačítko  Převést spis, umožňující změnit advokátní spis na pohledávku a zároveň i  stav případu.
Panel Klient

Vystihuje základní přehled o klientovi s jeho údaji. Za pozornost stojí tlačítka  Info  a  Skiptracing , které Vám umožňují zobrazit o klientovi podrobné informace z různých zdrojů a veřejně dostupných rejstříků. Podrobné ovládání je popsáno v článku věnovaném subjektu, kde se dozvíte všechny funkce a vychytávky.

Rozdíly oproti článku v odkazu, kromě barvy panelu, jsou tři tečky  v pravém horním rohu. Ty umožňují subjekt upravit přímo ze spisu. Pozor, v této úpravě se neodstraňuje Klient  spisu! Pokud subjekt odstraníte, smažete údaje nejen ze spisu, ale také z celé databáze! Změnit Klienta  je možné přes panel  Subjekty ve spise.Navíc můžete posílat přímo z Evolia SMS a IVRS zprávy subjektům na mobilní telefonní čísla!Panel Subjekty ve spise

Zobrazuje strom subjektů svázaných s případem. Subjekty ve spise jsou různého typu a rozdílných funkcí. Přidat subjekt je možné v pravém horním roku panelu tlačítkem +Přidat subjekt.Panel Úkoly

Obsahuje pouze seznam nesplněných  úkolů pro daný spis. Každý úkol můžete rozkliknout a zobrazit detailní informace. Nový úkol můžete přidat kliknutím na symbol +Přidat úkol  v pravém horním rohu.
Doplňkové informace a značky

Pod hlavními panely jsou zobrazeny doplňkové informace. První dvě značky ( Zahájeno/Ukončeno  a Vyřizuje/Zodpovídá) jsou viditelné vždy. Jejich úpravy jsou možné pomocí tužky v pravém horním rohu při najetí myší. Součástí je i možnost zadat, pomocí Přidat značku, libovolný počet značek, nejen jednacích čísel soudu. Jejich evidence je důležitá a výhodná, protože značky jsou pak používány pro vyhledávání a přiřazování pošty v Evoliu.   • Vlastní značky zadáte ručně, vyhledáním  subjektu  a  zadáním názvu do pole  Jednací číslo, u datových zpráv můžete navést značku do spisu při jejím  zpracování a přiřazení ke spisu
  • Pokud přidáváte jednací číslo od soudu, můžete využít služby  InfoSoud. Evolio je s touto službou propojeno, takže je schopné Vás upozorňovat na změny skrze úkoly a také umožňuje jednoduchým kliknutím na značku odkázat uživatele přímo na oficiální stránku InfoSoudu. Vyhledávání probíhá mezi všemi agendami.
Image Placeholder

Níže pod značkami je pole s Poznámkou. Přidat poznámku je nejjednodušší pouhým kliknutím na toto pole, ovšem je také možný zápis do formuláře při úpravě spisu.
Časová osa (Timeline) 

Časová osa poskytuje jedinečný přehled o dění ve spisu v časovém sledu. Obsahuje nejen záznamy o úkonech, poště, ale například i informaci o změně stavu spisu. Boxíky jsou přehledně rozděleny na strany podle dne. Na většinu záznamů můžete kliknout a otevřít jejich detail (např. zobrazit email nebo úkol).Záznamy je možno vyhledávat prostřednictvím pole s lupou nad časovou osou. Napíšete požadovaný výraz z názvu nebo předmětu činnosti, stačí zadat několik znaků a Evolio vyhledá odpovídající výsledky. Vyhledávání je také možné pomocí  tagů, které rozdělují aktivity do několika hlavních kategorií podle typu činnosti. Pro zobrazení nabídky stačí kliknout do pole Aktivní  tagy, podle kterých probíhá vyhledávání jsou zobrazeny v levé části vyhledávání.

Oba způsoby je možné zároveň kombinovat.