Na této záložce se nacházejí všechny dokumenty, které jsou provázány s případem. Najdete zde jak složky s dokumenty, tak i samostatné soubory. Pro zobrazování a úpravu dokumentů, formátu .docx, bez nutnosti dokumenty ručně stahovat je možné využít Evolio synchronizer. Ten je ke stažení v pravém dolním rohu stránky. Tuto nabídku je možno minimalizovat, aby Vám nepřekážela při práci, šipkou dolů  v pravém horním rohu okna.


Nahrání souborů

Dokumenty a složky přidáte nejjednodušeji přetažením ze složky v počítači do okna s dokumenty v Evoliu, stejně jako v systému Windows. Druhá varianta je přes menu Přidat  v pravé části nad tabulkou. V menu vyberete nahrání jednotlivých dokumentů, nebo rovnou celé složky. Poté se otevře okno ve Vašem počítači, zvolíte soubory a ty se následně nahrají do Evolia.

Nahrané dokumenty můžete seskupovat do vytvořených nebo speciálních složek (pro dokumenty k EPR a Přihlášky do insolvence) 

Image Placeholder

Po přiřazení pošty s přiloženými dokumenty k případu, se automaticky tyto dokumenty zařadí také do složek podle druhu pošty.Nahrané soubory můžete řadit v tabulce dle jména souboru, data vzniku  nebo poslední změny. Šipkou hned vedle zase řadíte vzestupně nebo sestupně. Zvolené řazení se uloží i pro další případy, až do jeho další změny.

Image Placeholder

Nebo je také vyhledat. Do vyhledávacího pole nad tabulkou, zadáte název nebo jeho část a Evolio samo vyhledá v názvech požadovaný výraz. 

Evolio nabízí zapnutí integrace, která umožňuje vyhledávání také v celém textu a v kvalitně naskenovaných souborech!

Image Placeholder

Hromadné úpravy

Hromadné úpravy  umožňují označit několik nebo všechny dokumenty najednou a provést: odstranění  ze spisu, přesunutí  do jiné složky, nebo stažení. Použití je jednoduché. Aktivujete úpravy, vyberete soubory a zvolíte co se má provést. Pokud chcete dokumenty stáhnout, Evolio Vám soubory v počítači uloží do složky s příponou .zip.

Image Placeholder

Dokumenty

Každý dokument má svou barevnou ikonu která značí o jaký formát souboru se jedná, čímž je uživatel jednoduše rozčlení dle vzhledu. Číslo v pravém dolním rohu udává v kolika událostech již byl dokument využit (přejetí myší zobrazí názvy událostí). Zámek vyjadřuje uzamčení souboru, viz níže. U souborů ve formátu určeném jen ke čtení (PDF, PNG, JPG, atd.) se kliknutím na ikonu otevřou.Tři tečky  v pravém horním rohu ikony zobrazí menu úprav souboru. Mezi zajímavé možnosti patří Odeslat,  a to emailem nebo datovou zprávou. Po převedení na PDF jde soubor podepsat certifikátem. Uzamčení dovoluje soubor Zamknout  a tím znemožnit jeho přejmenování a odstranění. Projeví se malým šedým zámkem v obrázku souboru. Revize  dokáže aktualizovat soubor bez nutnosti jej smazat a znovu nahrát. Revizi můžete nahrát ručně nebo pokud máte stažen Synchronizer otevřete dokument přímo z Evolia a po uložení se revize nahraje automaticky sama.

Image Placeholder

Nově přidané soubory jsou v záložce Dokumenty, zvýrazněny oranžovými značkami.


Štítky 
Užitečnou funkcí je jistě také oštítkováni souborů, jen tak se vyznáte v dokumentech s různými, často nesmyslnými názvy a jejich větším počtem ve spise. Po nejetí myší na soubor uvidíte šedý štítek Vyberte typ. Kliknutím na něj otevřete nové okno s jejich nabídkou. Vytvoření nového štítku je možné v posledním řádku Přidat nový.

Image Placeholder 

Pak už jen rozdělujete štítky k dokumentům.

Image Placeholder

Pro změnu nebo úplné odebrání štítku opět otevřete menu a klikněte na štítek, který má nahradit původní, nebo úplně nahoře Odebrat štítek.

Image Placeholder

Uspořádání dokumentů

Dokumenty lze zobrazit dvěma způsoby. První způsob je výchozí, popsán výše, druhý si uživatel přepne pomocí tlačítka nalevo nad tabulkou s dokumenty. Aktuální zvolené uspořádání má zelenou barvu. V tomto zobrazení je možné provádět stejné činnosti jako u výchozího. Navíc přibylo v řádku oznámení o datu nahrání, změny a kdo jí provedl bez nutnosti otevření Revize  u souboru.

Druhá možnost vypadá následovně:

Image Placeholder